Albano smide

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Albano smide

Verksamhet aktiv: 1968 - 2000

Anläggningar:
Namn: Albano smide
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Ruddammen 12; Norra Djurgården 1:51 (2008)
Adress: Roslagsvägen 22
Nuvarande funktion: Okänd ev rivet (ortofoto 2006)

Historisk beskrivning av anläggningen:

Albano smide

Firman gick i konkurs 2000
(http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=albano+smide&ns0=1&fulltext=S%C3%B6k)

Byggnaderna under rivning (ortofoto 2006) svårtolkat: tak borta?
jmfr d:o 2005 tak fortfarande kvar.

Ursprunglig verksamhet: Ferniss-Aktiebolaget, senare (1930) mejeriverksamhet


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 36-37 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_02.pdf pdf sid nr 1-2

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_02.pdfTillbaka