Grönwalls bryggeri

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: - 1912

Anläggningar:
Namn: Grönwalls bryggeri
Ägare: okänd
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Oxen Mindre 19, 23 och 24
Adress: Luntmakargatan 22-24
Nuvarande funktion: Merparten (allt?) rivet. Större delen av Oxen Mindre 24 bebyggd med kontor (1979)
Utrustning kvar: Rivet

Historisk beskrivning av anläggningen:

Grönwalls bryggeri.
Redan 1722 startade bryggeriverksamhet i kvarteret.
1867 köpte Anders Grönwall bryggeriet som från 1875 ägdes av Carl Axel Grönwall.
Under dennes ledning växte bryggeriet kraftig och flera av byggnaderna tillkom.
Grönwall säljer 1889 till det då bildade AB Stockholms Bryggerier. 1903 koncentrerar man produktionen till enbart svagdricka. Produktionen i kvarteret Oxen Mindre upphör 1912. Svagdrickstillverkning flyttas då till Neumüllers bryggeri på Södermalm.Bryggerianläggningen såldes i olika omgångar. 1949 förvärvade Thulebolagen (nu Skandia) huvuddelen. Denna del av anläggningen revs 1976.
1979 fanns fortfarande en del av de äldre byggnaderna från bl.a. 1770-talet kvar (jmfr fotografier).


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 146-147 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_10.pdf pdf sid nr 33-34

Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:4 sid 60-62

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_10.pdfTillbaka