S:t Eriks Bryggeri 1889-1929 AB Stockholms Bryggerier

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: S:t Eriks Bryggeri: Grundat 1859 under namnet Stockholms Bryggeri AB. Namnbyte i början av 1880-talet t S:t Eriks Bryggeri AB. 1889 AB Stockholms Bryggerier tar över aktiemajoriteten. 1908 upphör S:t Eriks bryggeri som självständigt företag och går upp helt i AB Stockholms Bryggerier. 1929 överflyttas verksamheten och namnet till förutvarande Neumüllers bryggeri på Södermalm. Mälteriverksamheten på Kungsholmen fortsatte till 1931.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: S:t Eriks Bryggeri/AB Stockholms Bryggerier
Ägare: AB Stockholms Bryggerier
Kommun: Stockholm; Kungsholmen
Fastighets beteckning: Mullbärsträdet 6 (2008)
Adress: Kungsholms Torg 3-7 (2008)
Nuvarande funktion: Huvudsakligen kontor
Utrustning kvar: Okänt (delvis rivet, hårt ombyggt)

Historisk beskrivning av anläggningen:

S:t Eriks Bryggeri/AB Stockholms Bryggerier

Byggnaderna:
Tegelbyggnader uppförda mellan 1888 och 1902.
Delar av anläggningen rivs på 1930- och 1940-talen.
Ytterligare delar rivna på 1980-talet (mot Garvaragatan och på gårdsidan). Här står bostadshus från 1983-85.
Den kvarvarande byggnaden från 1902 innehåller idag kontor (Kv Mullbärsträdet 6, "Pressens hus").


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 76-77 finns även på: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_06.pdf; pdf sid nr 19-20 Byggnadsinventering Kungsholmen ÖstraStockholms stadsmuseum 1990 sid 127-129 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Kungsholmen_ostra__byggnadsinventering_1990_05.pdf pdf sid nr 1-3 Stockholms bryggeri AB blir till S:t Eriks - öltillverkning vid Kungsholms torg: http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1644&epslanguage=SV Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:4, sid 55-59.

Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt) Förslag/projekt (ritningar) ombyggnad till bostäder 1973 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt) Även som fotografier. Skrivelser/yttranden från Stockholms Stadsmuseum belyser den omfattande diskussionen på1970- och 1980-talen.

Källor, otryckta:
Läs mer på Centrum för Näringslivshistorias web: Stockholms bryggeri AB blir till S:t Eriks - öltillverkning vid Kungsholms torg http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1644&epslanguage=SV Arkivet finns hos Centrum för Näringslivshistoria.

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_06.pdf

http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Kungsholmen_ostra__byggnadsinventering_1990_05.pdf

http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1644&epslanguage=SV

http://www.naringslivshistoria.se/Tillbaka