Pilsenerbryggeriet 1896-1910

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Pilsenerbryggeriet

Verksamhet aktiv: - 1910

Anläggningar:
Namn: Pilsenerbryggeriet
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Åkern 5
Adress: Ringvägen 96-98
Nuvarande funktion: Anläggningen riven i flera steg. Sista resterna försvann 1979. Här finns nu en modern hotellbyggnad
Utrustning kvar: Anläggningen riven och helt borta.

Historisk beskrivning av anläggningen:

Pilsenerbryggeriet (Pilsnerbyggeriet):

På platsen (då med kvarternamnet Tjurberget mindre 6) bedrevs sedan 1720 talet bryggeriverksamhet. AB Pilsenerbryggeriet grundas 1896 (av Dölling Sr och Jr) och köper det bryggeri på platsen som då heter Österman & Co. Mark köps in för utvidgning och anläggningen tas i drift 1900. Säljs 1910 till AB Stockholms Bryggerier som driver brygggeriet fram till nedläggningen 1913. Byggnaderna säljs succesivt till bl.a. Stockholms glödlamsfabrik, Åhlen & Holm och Stockholms stad

Byggnader uppförs mellan 1897-1900. Merpartena av byggnaderna rivs 1977. Sista byggnaden - Stallet - rivs 1979 för Söderledstunneln/Johanneshovsbron.


Källor, tryckta:
Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:, sid 73-35

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt).

Arkivet finns hos Centrum för Näringslivshistoria

Läs mer om Pilsnerbryggeriet på Centrum för Näringslivshistorias web: http://www.naringslivshistoria.se/templates/Page.aspx?id=2555&epslanguage=SV

Fotografier i Stockholms Stadsmuseum/Faktarummet

Referenser:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pilsnerbryggeriet

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=3&action=visaPost&mapCorners=76029%3B101029%3B76320%3B101396&placeId=kvarter%3A6868&map=stadskartan&start=0&mediaId=9379&post=2Tillbaka