Pilsenerbryggeriet 1910-1913

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Pilsenerbryggeriet

Verksamhet aktiv: 1910 - 1913

Anläggningar:
Namn: Pilsenerbryggeriet
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Åkern 5
Adress: Ringvägen 96-98
Nuvarande funktion: Anläggningen riven i flera steg. Sista resterna försvann 1979. Här finns nu en modern hotellbyggnad
Utrustning kvar: Anläggningen riven och helt borta.

Historisk beskrivning av anläggningen:

Pilsenerbryggeriet (Pilsnerbyggeriet):

Säljs 1910 till AB Stockholms Bryggerier som driver brygggeriet fram till nedläggningen 1913. Byggnaderna säljs succesivt till bl.a. Stockholms glödlamsfabrik, Åhlen & Holm och Stockholms stad

Byggnader uppförs mellan 1897-1900. Merpartena av byggnaderna rivs 1977. Sista byggnaden - Stallet - rivs 1979 för Söderledstunneln/Johanneshovsbron.


Källor, tryckta:
Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:, sid 73-35

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt).

Arkivet finns hos Centrum för Näringslivshistoria

Läs mer om Pilsnerbryggeriet på Centrum för Näringslivshistorias web: http://www.naringslivshistoria.se/templates/Page.aspx?id=2555&epslanguage=SV

Fotografier i Stockholms Stadsmuseum/Faktarummet

Referenser:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Pilsnerbryggeriet_byggnad.jpg

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=3&action=visaPost&mapCorners=76029%3B101029%3B76320%3B101396&placeId=kvarter%3A6868&map=stadskartan&start=0&mediaId=9379&post=2Tillbaka