Bjurholms bryggeri 1852-1889

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Bjurholms bryggeri

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Bjurholms bryggeri
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Plogen (då); Täppan (2008)
Adress: Östgötagatan 55 (då); 71 (idag)
Nuvarande funktion: Byggnaderna rivna. Här står ett bostadshus uppfört i mitten av 1960-talet
Utrustning kvar: Rivet/Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Bjurholms bryggeri:

Verksamheten/Företaget:

1706 bryggdes det första ölet i kvarteret Bondetorpet (kv Plogen/kv Täppan vid Tullportsgatan 55 (Nuvarande Östgötagatan.) 1852 Anders Bjurholms tar över.
1875 ombildade till aktiebolag. Med tiden blev portertillverkningen betydande.
År 1889, när konsortiet AB Stockholms Bryggerier bildades och började köpa upp stora delar av Stockholms bryggerier, sålde Anders Bjurholm sitt bryggeri till detta konsortium.
1904 omställdes bryggeriets produktion till att endast bestå av porter samt pale ale. Samtidigt ändrades namnet till Bjurholms Porterbryggeri. Under AB Stockholms Bryggerier byggdes inte Bjurholms ut ytterligare, men en hög teknisk nivå uppehölls.
Med den koncentration av tillverkningsställen som konsortiet bedrev var dock bryggeriets dagar räknade, och 1910 lades verksamheten ner.

I dag vittnar namnen Bjurholmsgatan och Bjurholmsplan om kvarterets historia.

Byggnaderna:
Rivna i början av 1960-talet, en del mindra byggnader står kvar till 1980.


Källor, tryckta:
Stockholms Stadsmuseum Innerstadsinventering i Faktadatabasen

Södra Katarina (Tryckt version av innerstadsinventeringen; Stockholms stadsmuseum 1993) även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0001141_10.pdf pdf sid nr 9-10

Källor, otryckta:
Uppmätningsritningar 1958 i Stockholms Stadsmueum/Faktadatabasen

Läs mer om Anders Bjurholm och bryggeriet på Tullportsgatan 55 på Centrum för Näringslivshistorias web-plats: http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1215&epslanguage=SV

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0001141_10.pdf

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bjurholms_BryggeriTillbaka