Gustaf Piehls nya bryggeri 1918-1941

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Gustaf Piehls nya bryggeri

Verksamhet aktiv: 1918 - 1941

Anläggningar:
Namn: Gustaf Piehls Nya Bryggeri (Piehls Bryggeri)
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Uret 3 (då); Rektangeln (2008)
Adress: Götgatan 70 (då); Götgatan 132 (2008) Ringvägen 121 (2008)
Nuvarande funktion: Byggnaderna rivna. Här finns i dag köpcentret Ringen Dåvarande kvarterer Uret ingår sedan Ringens tillkomst i kvarteret Rektangeln.

Namn: Gustaf Piehls Nya Bryggeri (Piehls Bryggeri) Stallbyggnader
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Rektangeln 19
Adress: Ölandsgatan 33-37
Nuvarande funktion: Byggnaderna rivna. Här finns i dag bostäder (sammanbyggda med köpcentret Ringen). Delen av Ölandsgatan som skilde de dåvarande kvarteren Uret och Rektangeln är idag borta och utgör en del av bostadsgården i kvarteret Rektangeln.

Historisk beskrivning av anläggningen:

Carl Gustaf Piehls Nya Bryggeri

1892 startar C. G. Piehl ett stort och modernt bryggeri i en fastighet vid Götgatan (vid nuv. Ringen), vilket han gav namnet Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Ständiga förväxlingar uppkom mellan detta och det av Piehl tidigare startade bryggeriet på Björngårdsgatan. Verksamheten gick till en början mycket bra med ständig utvidgning och byggnation, men med tiden blev konkurrensen för hård och 1910 skrev man ett kartellavtal med AB Stockholms Bryggerier för att få låna pengar..

1918 tog AB Stockholms Bryggerier över verksamheten helt.

I sin strävan att koncentrera verksamheten till ett fåtal bryggerier och påskyndade av den bryggarkris andra världskriget utlöste, lade AB Stockholms Bryggerier 1941 ner Carl Gustaf Piehls Nya Bryggeri.

Byggnaderna uppfördes mellan 1892 och 1909
och revs dels i mitten av 1950-talet och dels 1978. Stallbyggnaderna norr om Ölandsgatan revs 1977.


Källor, tryckta:
Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:4 sid 67-72

Källor, otryckta:
Stockholms Stadsmuseum: Industriinventering 1970-71 (otryckt)

Fotografier på: Stockholmskällan (kv Uret /Gammalt kvarter/) http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=3&action=visaPlats&plats=Uret&mediaId=6937&placeId=gammaltkvarter:135

Fotografier i Faktadatabasen (Stockholm Stadsmuseum/Faktarummet)

Läs mer om på Gustaf Piehls nya bryggeri på Centrum för Näringslivshistorias web-plats: http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1208&epslanguage=SV

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=3&action=visaPlats&plats=Uret&mediaId=6937&placeId=gammaltkvarter:135

http://neumuller.org/Webbplats/Piehls_bryggeri.htmlTillbaka