Neumüllers Bryggeri 1853-1889

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Neumüllers bryggeri
Kommun: Stockholm; Södermalm
Fastighets beteckning: Formannen 16
Adress: Åsögatan 113-121
Nuvarande funktion: Kontor, butiker
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Neumüllers bryggeri 1853-1889

Bryggeriverksamhet i kvarteret från 1670-talet.
1853 övertar F R A Neumüller änkefru Gustava Djurbergs bryggeri i kvarteret Formannnen. Neumüller startar tillverkning av bayerskt öl.

1889 en del av AB Stockholms Bryggerier. Övertar 1929 det då nedlagda Kungsholmsbryggeriet S:t Eriks namn, under denna beteckning levde det kvar till 1959.

Byggnaderna:
Byggs ut succcesivt under 1800-talets andra hälft och sedan ända fram till 1934. De äldsta som är bevarade är från 1890-talet.
En stor del av byggnaderna står kvar i dag och visar på ett tydligt sätt de rådande stilidealen för sin tillkomstid - från 1890 "borgromantik" till 1930-talets sakligare funkisinspirerade arkitektur. Byggnaderna återanvända till bl a butiker (Stalands möbler) och kontor och till det yttre välbevarade


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 198-201 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf pdf sid nr 23-26

Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:4 sid 37-42

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Läs mer på Centrum för Näringslivshistorias hemsida: F.R. Neumüller och hans bryggeri på Åsögatan http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1211&epslanguage=SV

Arkivet finns hos Centrum för Näringslivshhistoria

Fotografi 1953 http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&fritext=formannen&start=0&mediaId=13139&post=3

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf

http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1211&epslanguage=SV

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&fritext=formannen&start=0&mediaId=13139&post=3Tillbaka