Vätöbergs stenhuggeri

Vätöbergs stenhuggeri
Vätöberg

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: 1898 - 1940

Anläggningar:
Namn: Vätöbergs stenhuggeri
Ägare: Stockholm stad
Kommun: Norrtälje
Adress: Vätöberg

Historisk beskrivning av anläggningen:

Stockholms stad anlade Vätöbergs stenhuggeri 1898. I början av 1940-talet lades Vätöberg ned och därmed var perioden med stenindustrin som central näring på Vätö över.


Källor, tryckta:
Morger, Kersti. Kulturminnesvård för Norrtälje kommun. Stockholm 1987.

Rosander, Lennart. Vätö granit; stenindustri, folkrörelser och politik i Vätö landskommun 1890-1940. Stockholm 2000.Tillbaka