Münchenbryggeriet 1964-1971

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Münchenbryggeriet 1964-1971

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Münchenbryggeriet
Ägare: AFA-fastigheter
Kommun: Stockholm; Södermalm
Fastighets beteckning: Ludvigsberg 3
Adress: Ludvigsbergsgatan
Nuvarande funktion: Kontor, även konstnärsateljéer
Utrustning kvar: Okänt

Namn: Münchenbryggeriet; stall
Kommun: Stockholm; Södermalm
Fastighets beteckning: Kofoten
Adress: Högalidsgatan; Münchenbacken
Nuvarande funktion: Stallar rivna 1979
Utrustning kvar: Rivet

Historisk beskrivning av anläggningen:

Münchenbryggeriet 1964-1971

Grundat 1855, startar produktion 1857. Stockholms första ångbyggeri.
Expanderar krafitgt i olika etapper under 1800-talets andra hälft. Utbyggnader ända fram till 1950-talet. Grannfastigheten Ludvigsbergs mekaniska verkstad köps in 1904.
1910 tar AB Stockholm Brygggerier över.
1964 slogs AB Stockholms Bryggerier och AB Pripp & Lyckholm samman till Pripps.
1966-70 byggs det sora bryggeriet i Bromma (se dito) dit de två kvarvarande innerstadsbryggerierna, förutom Münchems bryggeri, Hamburgerbryggeriet flyttar. Driften vid Münchenbryggeriet nedlagd 1971 efter 116 år på platsen.

Byggnader uppförda mellan 1855 och 1928; till stora delar bevarade exteriört.
Disponentvilla från 1855. Flera utbyggnadsetapper: 1870-talet och 1890-talet då bl. a. fasaden ut mot Riddarfjärden tillkommer.1898-99 och 1906 stallbyggnader i kvarterert Kofoten väster om själva bryggeriet, rivna 1979.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 222-223 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf pdf sid nr 47-48

Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:4 sid 48-54

Hallberg, Piamaria ; Hult, Eva Bryggeriarbeterskor - en etnologisk studie om bryggeriarbeterskor i Stockholm, med tonvikt på Münchenbryggeriet åren 1868-1925. Inst. för folklivsforskning, Stockholms universitet, 1979

Davidson, Kerstin, Hallberg, Piamaria (m.fl.) Münchenbryggeriet : en arbetsplats under hundra år. Stockholm, Ordfront, 1978.

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Fotografier (42) på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=2&action=visaLista&foto=true&fritext=M%FCnchenbryggeriet&start=0

Läs mer om: Samgåendet mellan Stockholms bryggerier på Centrum för Näringlivshistorias hemsida: http://www.naringslivshistoria.se/templates/Page.aspx?id=1582&epslanguage=SV

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf

http://www.afafastigheter.se/fastighet.aspx?id=258

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=2&action=visaLista&foto=true&fritext=M%FCnchenbryggeriet&start=0

http://www.naringslivshistoria.se/Tillbaka