Pripps

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Sammanslagningshistorik in 1964 Pripps går samman med Stockholms bryggerier och bildar Pripp Bryggerierna AB. 1995 Bryggerikoncernen Pripps Ringnes AB bildas genom en sammanslagning av de båda skandinaviska bryggerierna. Ägarna av den nya koncernen är norska Orkla och Volvo. 2000 Carlsberg Breweries köper upp Pripps Ringnes. 2001 Carlsberg Sverige bildas genom en sammanslagning av gamla Pripps och Falcon. http://www.carlsbergsverige.se/Foretaget/Historia/Sidor/Carlsberg%20Sveriges%20historia.aspx och http://www.carlsbergsverige.se/SiteCollectionDocuments/Pressmeddelande%20PDF/Carlsberg%20Sveriges%20historia%20kort%20version%20uppdaterad%20SJ.pdf

Verksamhet aktiv: 1964 -

Anläggningar:
Namn: Pripps
Ägare: Carlsberg
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Gjutmästaren 6
Nuvarande funktion: Bryggeri? Bryggeri/distribution?
Utrustning kvar: ??

Historisk beskrivning av anläggningen:

Bryggeriet uppfördes 1966-1970.

Ersatte Hamburgerrbryggeriet och Münchenbryggeriet (Münchens Bryggeri) samt Apotekarnes Minralvattenfabrik. Även ett nytt mälteri uppfördes och ersatte det i Hornsberg (Stora Bryggeriet).

Anläggningen innehöll även Pripp-koncernens huvudkontor och Stockholmskontor samt ett museum.


Källor, tryckta:
Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:4, sid 42-43

Heijne, Hans von: Pripps i Bromma Bromma hembygdsförenings årsskrift 1971 sid. 79-88

Referenser:
http://www.carlsbergsverige.se/Foretaget/Historia/Sidor/Carlsberg%20Sveriges%20historia.aspx

http://www.carlsbergsverige.se/SiteCollectionDocuments/Pressmeddelande%20PDF/Carlsberg%20Sveriges%20historia%20kort%20version%20uppdaterad%20SJ.pdfTillbaka