Hembryggeriet

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Hembryggeriet, svagdricksbryggeri. År 1900 grundade bryggaren Carl Oskar Bergström på Krukmakaregatan Hembryggeriet. De första åren tillverkades endast färsk svagdricka och läskedrycker. Tio år senare flyttades verksamheten till Heleneborgsgatan 15. På 1930-talet byggdes en våning till ovanpå den gamla byggnaden och inrymde där en mineralvattenfabrik. Trots de båda utvidgningarna var bryggeriet i förhållande till sina konkurrenter ytterst litet. Krisen bryggerinäringen drabbades av i och med andra världskriget slog AB Hembryggeriet så hårt att en vidare drift blev omöjlig. 1941 såldes bolaget till AB Stockholms Bryggerier. AB Stockholms Bryggerier ändrade verksamheten till läkemedelstillverkning under namnet AB Kabi. http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1209&epslanguage=SV

Verksamhet aktiv: 1900 - 1941

Anläggningar:
Namn: Hembryggeriet
Kommun: Stockholm; Södermalm
Fastighets beteckning: Muttern 3
Adress: Helenborgsgatan 15
Nuvarande funktion: Okänd
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Kvartersbebyggelse, byggnaderna kvar.

Efter bryggeriets avveckling en rad andra verksamheter.
1979: två tryckerier, sadelmakeri.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 226-227 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf pdf sid nr 51-52

Källor, otryckta:
Läs mer om Hembryggeriet på Centrum för Näringslivshistorias web-plats: http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1209&epslanguage=SV

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf

http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1209&epslanguage=SVTillbaka