Finnala Stenhuggeri

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Finnala stenhuggeri
Kommun: Norrtälje
Adress: Vätö, Finnala

Källor, tryckta:
Rosander, Lennart. Vätö granit : Stenindustri, folkrörelser och politik i Vätö landskommun 1890-1940. Stockholm 2000Tillbaka