Annebergs Stenhuggeri

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: -

Övrigt: Ägarna med hemvist i Uppsala

Anläggningar:
Namn: Annebergs Stenhuggeri
Kommun: Norrtälje

Källor, tryckta:
Rosander, Lennart. Vätö granit : Stenindustri, folkrörelser och politik i Vätö landskommun 1890-1940. Stockholm 2000Tillbaka