Rimbo tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: 1900 - 1955

Anläggningar:
Namn: Rimbo tegelbruk
Kommun: Norrtälje

Historisk beskrivning av anläggningen:

Tegelbruket anlades kring förra sekelskiftet, ca 500 meter söder om stationen vid Stockholm-Rimbo järnväg. 1904 tillverkades 1,9 miljoner mur- och taktegel samt rör. AB Mälardalens tegelbruk tog över bruket redan i slutet av 1910-talet och drev det till nedläggningen 1955.


Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.Tillbaka