Sandvikens tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Bruket anlades 1935 och var ett utpräglat tak- och rörtegelbruk, men i den lilla skalan. Bruket hann under sin korta levnad brinna tre gånger, men återuppfördes varje gång. Den slutgiltiga nedläggningen skedde 1961.

Verksamhet aktiv: 1935 - 1961

Anläggningar:
Namn: Sandvikens tegelbruk
Kommun: Södertälje

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.Tillbaka