Bockholms-Sättra tegelbruk AB

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Bruket ombildades 1874 till aktiebolag. 1885 leveranser till Stockholms stad om 6 miljoner murtegelsten, vilket gjorde bruket till Mälardalens största tegelbruk för tiden. Anläggningen hade två stora ringugnar och en arbetsstyrka på 160 personer. 1915 fick bruket ny ägare bruket lades då ned. 1916 revs bruket.

Verksamhet aktiv: - 1916

Anläggningar:
Namn: Bockholms-Sättra tegelbruk
Kommun: Salem

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.Tillbaka