Nürnbergs Bryggeri 1862-1889

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Nürnbergs Bryggeri 1862-1889 3 epoker: 1670-1862, 1862-1889, 1889-1916

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Nürnbergs bryggeri
Kommun: Stockholm;Södermalm
Fastighets beteckning: Dykärret Mindre 6
Adress: Högbergsgatan 69-75
Nuvarande funktion: Rivet och ombyggt. Kontor och bostäder
Utrustning kvar: Okänt

Namn: Nürnbergs bryggeri
Kommun: Stockholm;Södermalm
Fastighets beteckning: Stören 19
Adress: Högbergsgatan 77-79;
Nuvarande funktion: Rivet: här står i dag modern bostadsbebyggelse från 1980-talet

Historisk beskrivning av anläggningen:

Nürnbergs bryggeriNürnbergs bryggeri: komplettarande byggnader till bryggeriet. Rivna på 1980-talet.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 188-189 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf pdf sid nr 13-14

Dykärret Mindre 6 Nürnbergsfastigheterna (Nürnbergs bryggeri). Byggnadsinventering, Stockholms Stadsmuseum 1981 Författare Karin Löfgren. Fotograf Ingvar Lundkvist Uppdrag av anledning av upprustning Arkivnummer A 10/81 Diarienummer 431/1053-77(?)

Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:4 sid 30-37

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Arkivet finns hos Centrum för Näringslivshistoria

Läs mer på Centrum för Näringslivshistorias web: http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1212&epslanguage=SV

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf

http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1212&epslanguage=SVTillbaka