Brogårds Tegelbruk

<p>Flygfoto &ouml;ver Bro med tegelbruket vid Bro g&aring;rd.</p><p>Foto: Arenbergsflyg, 1949 </p>
Bro gårds tegelbruk.

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Verksamheten började vid mitten av 1800-talet av Bro gårds dåvarande ägare. Tegelbruksaktiebolaget bildades 1909. Anläggningen moderniserades på 1930- och 40-talen och kapaciteten höjdes till 5 miljoner röd och gul fasadsten. Den gula leran hämtades från Uppsala. När bruket lades ner 1966 ägdes det av KF.

Verksamhet aktiv: 1909 - 1966

Anläggningar:
Namn: Brogårds tegelbruk
Kommun: Upplands-Bro

Historisk beskrivning av anläggningen:

Ugnsbyggnaden var av Svedalatyp. En stor torklada i tre våningar och flera andra byggnader.


Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.

Prenzlau-Enander, Gabriele. Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer.Tillbaka