Länkar

Här kan du hitta länkar till digitaliserat material om Stockholms stad och län. Länkarna är uppdelade efter ämne, vissa webbsidor kan finnas med under flera rubriker. Visa länkarna uppdelade efter kommun.

Bibliotek i Stockholms län

Använd bibliotekskartan för att hitta till länets alla bibliotek, du kan också se vad de har för specialinriktning.


RAÄ Arkiv och bibliotek

Bibliotekets egna kataloger, länksamling och förteckningar har tyngdpunkten på följande ämnen: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik och kulturmiljövård. Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är arkiv för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Arkiven i ATA speglar de olika verksamheter som det nuvarande Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, och deras föregångare, haft sedan 1600-talet


Stig Lundins historiska hemsida

För 100 år sedan var järnvägen något av livsnerven i samhället. I många fall var de små järnvägarna en viktig grundfaktor för det moderna industrisamhällets framväxt. På Stig Lundins webbplats finns en hel del järnvägshistorik med anknytning till Stockholms län.


Nynäshamns järnvägsmuseum, månadens bild

Här hittar du bilder från Nynäshamns järnvägsmuseum. En ny bild varje månad.


Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetet har förbättrat sökmöjligheterna i bebyggelseregistret. Det finns ännu inte så mycket material från Stockholms län. Men länets alla kyrkor liksom byggnadsminnena går att hitta. Till det kommer stora delar av Stadsmuseets inventeringar av ytterstaden. Enklast är att börja söka med fritext och sedan välja "byggnader" då kommer man direkt till inventeringsuppgifterna om respektive byggnad.