Länkar

Här kan du hitta länkar till digitaliserat material om Stockholms stad och län. Länkarna är uppdelade efter ämne, vissa webbsidor kan finnas med under flera rubriker. Visa länkarna uppdelade efter kommun.

Långbro sjukhus

Långbro sjuhusmuseum är ett virtuellt museum om byggnaderna, patienterna och personalen.


Ätte- och vapendatabas

I ätte- och vapendatabasen finns Riddarhusets nu levande ätter (663 ätter). Ätterna presenteras i sin helhet i Adelskalendern.


ASL - Arkivregister Stockholms län

Här kan du söka information om arkiv med anknytning till Stockholms län. Endast arkiv som lämnats in till någon arkivinstitution redovisas. Hittills har ett 70-tal arkiv, museer, bibliotek och hembygdsföreningar bidragit med uppgifter till databasen.


Tabellverket på nätet

Tabellverket kallas de statistiska formulär som prästerna hade i uppgift att fylla i och skicka in till Tabellkommissionen under åren 1749 till 1859. Det finns två olika typer av formulär, folkmängd och mortalitet, som innehöll mängder av uppgifter och dessa har Demografiska databasen registrerat. Resultatet återfinns i tabellverksdatabasen, som innehåller befolkningsstatistik från alla Sveriges församlingar.


Riksarkivet - Sök i arkiven

Detta är en samsökningsida där du kommer åt Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser. Du kan även söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige.