Foto

Haningebilder

Bilder ur Haninge kommuns bildarkiv.


Huddinge i text och bild

En sammanställning av bilder från Huddinge hembygdsförening.


Jernkontorets bildbank

Jernkontorets bildbank omfattar bilder av bl.a. teckningar, målningar och fotografier som har med bergsbruk, järnhantering och stålproduktion att göra, från 1600-talet till idag. Bilderna skildrar ett ögonblick av verkligheten under det årtal som finns angivet i de tillhörande bildtexterna. Därför förekommer företagsnamn som på grund av branschens omstruktureringar inte längre existerar. Produkter, processer, personer, lokaler, m.m. förändrats också med tiden.


Järfälla kommuns bilddatabas

Järfälla har ett unikt bildarkiv som beskriver Järfällas utveckling i bild och text. Många av bilderna är fotograferade av i kommunen verksamma fotografer genom åren. Dessutom har bildsamlingen kompletterats med bildmaterial från privatpersoner. Arkivet började ordnas i slutet av 1960-talet och växer hela tiden. Arkivets grundare, Lars Gustafsson j:r, samlade in ett stort bildmaterial i samband med sitt arbete med Järfällaboken (1957).


Kollektivt kulturarv

Här söker du i ett rikt bildmaterial från ett tjugotal av Stockholms läns hembygdsföreningar. En del föreningar ingår i Kollektivt kulturarv och arbetar aktivt med digitalisering och antalet publicerade bilder växer stadigt. Övriga hembygdsföreningars bildsamlingar fanns tidigare på Stockholms läns museums webbsida men återfinns nu här.


Kringla

I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Kringla bygger på Riksantikvarieämbetets gamla tjänst Kulturmiljösök.


Kulturmiljöbild

Riksantikvarieämbetets databas med digitaliserade bilder på kulturmiljöer från hela landet. Här kan du söka efter intressanta och spännande byggnader, fornminnen, världsarv, städer, industriminnen och bilder på en mängd kulturmiljöer.


Nacka lokalhistoriska arkiv

Ett urval av arkivets fotografier finns nu tillgängliga i denna databas, som successivt kommer att kompletteras med fler bilder.


Nationella fotografregistret

Nationella fotografregistret (NFR) innehåller uppgifter fotografer och fotograffirmor som varit verksamma från 1800-talets mitt och fram till slutet av 1900-talet och som efterlämnat bilder eller hela samlingar till arkiv, bibliotek, museer eller hembygdsföreningar. Till vissa poster visas också fotografier som illustrerar fotografens arbete och gärning. Registret har utvecklats och underhålls av Fotosekretariatet vid Nordiska museet.


Norrbacka och Eugeniahemmets vänner

Inom föreningen samlar vi på alla former av dokumentation av de tre skolornas verksamheter och försöker åskådliggöra dessa på bl. a. hemsidan. Vi har skannat ett otal fotografier av vilka ett urval finns publicerade på vår hemsida.


Nynäshamns bildaarkiv

Det här är en presentation av bilder ur Nynäshamns kommuns bildarkiv. Vi har över 100 000 bilder i vårt arkiv och samlingen växer hela tiden. Det är en bildskatt vi gärna delar med oss av.


Nynäshamns järnvägsmuseum, månadens bild

Här hittar du bilder från Nynäshamns järnvägsmuseum. En ny bild varje månad.


Samtidsbild

Samtidsbild - länsinnevånarnas egna bilder hos Stockholms läns museum. Här kan man både söka efter bilder och ladda upp egna digitalt födda bilder från Stockholms län.


Sollentunabilder

Bilder ur Sollentuna kommuns bildarkiv.


Solna stads bildarkiv

Solna stads bildarkiv omfattar i dagsläget cirka 12 000 foton. För närvarande är drygt 10 000 av dem inlagda i databasen. Bilderna skildrar Solna ur ett kulturhistoriskt perspektiv från 1800-talets slut och under 1900-talet. Bildarkivet består av porträtt, stadsvyer, byggnader, natur- och kulturmiljöer.


Stockholms digitala stadsmuseum

Här hittar du fotografier, föremål, konstverk, texter och dokumentation från Stockholms stadsmuseum. Gemensamt för dem är att de har anknytning till Stockholm – de kan beskriva, avbilda, vara tillverkade eller ha använts i Stockholm. Äldre och nyare fotografier i svart vitt eller färg, kakelugnar, plastpåsar, en känd fotografs mörkrumsutrustning, oljemålningar och tillvaratagna byggnadsdetaljer är några exempel på vad du kan hitta!


Stockholms läns museums bilder

Här finner du fotografier från museets egna dokumentationer samt vår samling av äldre bilder.


Stockholmskällan

Här hittar du bland annat fotografier, litteraturtips, filmer ritningar, gamla dokument och litteratur i fulltext som berättar om Stockholm och stockholmare i olika tider. Stockholmskällan är ett samarbete mellan Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum, Stockholms stadsbibliotek, Utrednings- och statistikkontoret, Spårvägsmuseet, Stockholms Företagsminnen och Kungliga biblioteket.


Upplands Väsbys kommunala bildarkiv

Här hittar du ett urval av kommunens bilder från 1880-talet fram till idag. Här finns också en specialsamling med Hugo Sabel (1914–2004) bilder. Han levde under större delen av sitt liv i Upplands Väsby och ägnade mycket energi åt att forska och sprida kunskap om sin hembygd.


Upplands-Bro bildarkiv

Allt från gamla bilder som tagits av professionella fotografer på glasplåtar till nya digitala bilder har kopierats och ska nu registreras i Databasprogrammet Sofie. Bilderna är ofta donerade av privatpersoner, många har tagits i tjänsten av tidningsfotografer när kommunen skulle dokumenteras och många föreställer upphöjda personer och skolelever på utflykt.


Vallentuna bildarkiv

I Vallentuna kommuns bildarkiv finns över 6 700 fotografier som visar hur människor bott, levt och arbetat i vår bygd från 1800-talets senare del fram till idag. Fotografierna är från Vallentuna kommuns alla åtta socknar: Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och Össeby-Garn.


Värmdöbilder

Värmdö kommuns bildarkiv, Värmdöbilder, omfattar cirka 30 000 fotografier. Samlingen överläts till Värmdö kommun av Kooperativa Förbundet AB år 2000 och utgörs av historiska bilder från Gustavsbergs samhälle och från produktionen vid Gustavsbergs fabriker.