Kartor

Lantmäteriets historiska kartor

Databasen innehåller bilder på gamla häradskartor. Det går både att titta på och beställa kartorna. Digitaliseringsinsatsen beräknas vara färdig 2008 och kommer då att bestå av 3,4 miljoner akter.


Suecia antiqua et hodierna – ett digitalt titthål in i 1600-talet

Mitt i 1600-talets svenska stormaktstid fanns en man som tecknade av Sverige och lät gravera in bilderna på våra kollektiva näthinnor. Hans namn var Erik Dahlbergh. Suecia antiqua et hodierna betyder ungefär Det forna och nuvarande Sverige. Verket är aktuellt än idag, då dess bilder ständigt efterfrågas av såväl forskare, som förlag och allmänhet. Det är inte första gången Kungliga biblioteket väljer att göra Sueciaverkets gravyrer digital tillgängliga. Däremot är det första gången teckningarna, förarbetena och gravyrerna finns i en gemensam söktjänst, utförligt beskrivna och fritt nedladdningsbara.


Sveriges nationalatlas

Sverige beskrivs utifrån fyra huvudområden: Landet, Försörjningen, Människans landskap samt Levnadsförhållanden och livsvillkor. Under rubriken Ortregister kan man söka bland 57.960 orter i Sverige, och via webbatlasen kan man söka i olika tematiska kartor.


Sveriges äldsta storskaliga kartor

Här kan du ta del av och forska i en unik samling med Sveriges äldsta storskaliga kartor. GEORG innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta och även exportera databasen uppgifter till Excel. Projektet drivs av Riksarkivet.