Länkar

Här kan du hitta länkar till digitaliserat material om Stockholms stad och län. Länkarna är uppdelade efter kommun, vissa webbsidor kan finnas med under flera rubriker. Visa länkarna uppdelade efter ämne.

Samtidsbild

Samtidsbild - länsinnevånarnas egna bilder hos Stockholms läns museum. Här kan man både söka efter bilder och ladda upp egna digitalt födda bilder från Stockholms län.


Finn graven

Den kostnadsfria söktjänsten kommer att erbjuda allmänhet och intressenter att finna gravsatta och gravplatser på kyrkogårdar runtom i Sverige. Tjänsten kan omfatta alla de kyrkogårdsförvaltningar som ansluter sig till tjänsten och som på så sätt vill utöka sin service till allmänheten. Med en landsomfattande söktjänst görs kyrkogårdar och gravplatser mer tillgängligt.


Avlidna i Huddinge 1673-1920

Uppgifterna från Huddinge kyrkas dödsböcker renskrivna av Huddinge hembygdsförening.


Kollektivt kulturarv

Här söker du i ett rikt bildmaterial från ett tjugotal av Stockholms läns hembygdsföreningar. En del föreningar ingår i Kollektivt kulturarv och arbetar aktivt med digitalisering och antalet publicerade bilder växer stadigt. Övriga hembygdsföreningars bildsamlingar fanns tidigare på Stockholms läns museums webbsida men återfinns nu här.


Sveriges äldsta storskaliga kartor

Här kan du ta del av och forska i en unik samling med Sveriges äldsta storskaliga kartor. GEORG innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta och även exportera databasen uppgifter till Excel. Projektet drivs av Riksarkivet.