Länkar

Här kan du hitta länkar till digitaliserat material om Stockholms stad och län. Länkarna är uppdelade efter kommun, vissa webbsidor kan finnas med under flera rubriker. Visa länkarna uppdelade efter ämne.

Låt kyrkorna berätta

I Stockholms stift finns 109 kyrkor, som enligt kulturminneslagen är värda extra skydd. Här kan du läsa mer om dessa i pdf-format.


Elfviksgård på Lidingö

Elfviks gårds arkiv omfattar två hyllmeter handlingar från 1767 till 1960-talet. De skannade handlingarna här utgör bara en bråkdel av allt material och är främst tänkt att ge dig en uppfattning om vilken typ av handlingar som finns i arkivet. Vill du ta del av hela materialet kontakta Lidingö stadsarkiv.


Dialekt och ortnamnsarkivet i Umeå

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dialekter, ortnamn, folklig kultur och lokalhistoria.


Mitt Österåker

Mitt Österåker.se ska fungera som en portal mot kommunens invånare och ska rymma både information och nyheter. Det finns också en hel sektion om Österåkers historia.


Järnvägar i Sverige

På Rolf Stens sidor om järnväg i Sverige finns fakta (kartor, foton, dokument) om järnvägar i länet: Norra stambanorna och linjerna Mellansel – Örnsköldsvik, Härnösand - Sollefteå och Sundsvall – Torpshammar.