Länkar

Här kan du hitta länkar till digitaliserat material om Stockholms stad och län. Länkarna är uppdelade efter kommun, vissa webbsidor kan finnas med under flera rubriker. Visa länkarna uppdelade efter ämne.

SVAR - Digitala forskarsalen

Digitala forskarsalen (SVAR) är en enhet i Riksarkivet som vänder sig till alla som söker information och kunskap om och ur de statliga arkiven som förvaras hos det centrala Riksarkivet och de regionala landsarkiven.


ASL - Arkivregister Stockholms län - dokument

Här finns inscannade kommunprotokoll, byggnadsinventeringar och dokument från Stockholms län. Materialet är främst från Norrtälje kommun.


Mitt Österåker

Mitt Österåker.se ska fungera som en portal mot kommunens invånare och ska rymma både information och nyheter. Det finns också en hel sektion om Österåkers historia.


Upplands Väsbyportalen

Upplands Väsbyportalen är en portal för Wikipediaartiklar om människor, platser och händelser med anknytning till Upplands Väsby. Portalen skapas genom Projekt Ortsportaler, som drivs av Regionbibliotek Stockholm.


Brandförsäkringsverkets Stiftelse för Bebyggelsehistorisk Forskning

Centrum för Näringslivshistoria tillgängliggör nu digitalt, på uppdrag av Brandförsäkringsverkets Stiftelse för Bebyggelsehistorisk Forskning, några serier i arkivet i sin helhet. Serierna har valts ut med hänsyn till intresse för främst bebyggelsehistorisk forskning. Serierna är mycket intressanta även för t ex kulturgeografisk och ekonomhistorisk forskning samt hembygds- och släktforskning.