Transporter

Järnvägar i Sverige

På Rolf Stens sidor om järnväg i Sverige finns fakta (kartor, foton, dokument) om järnvägar i länet: Norra stambanorna och linjerna Mellansel – Örnsköldsvik, Härnösand - Sollefteå och Sundsvall – Torpshammar.


Nacka genom tiderna

För att markera millennieskiftet, beslutade kommunstyrelsen i början av 1999 att, låta producera en hemsida med Nackas 1000-åriga historia. Syftet är att med modern teknik skapa en spännande och lärorik resa genom Nacka i tid och rum och att göra det lättillgängligt för kommuninnevånarna.


Nynäshamns järnvägsmuseum, månadens bild

Här hittar du bilder från Nynäshamns järnvägsmuseum. En ny bild varje månad.


Samlingsportalen - Trafikverket

Trafikverkets museer har genom åren byggt upp stora samlingar av fotografier, ritningar, arkivmaterial, litteratur och föremål. Här på Samlingsportalen har vi tänkt visa delar av dessa unika samlingar som vi digitaliserat så att du ska kunna ta del av dem!


Stig Lundins historiska hemsida

För 100 år sedan var järnvägen något av livsnerven i samhället. I många fall var de små järnvägarna en viktig grundfaktor för det moderna industrisamhällets framväxt. På Stig Lundins webbplats finns en hel del järnvägshistorik med anknytning till Stockholms län.


Stockholms hamnar

Historien om Stockholm är inte historien om en stad som skaffade sig en hamn. Det är i stället berättelsen om en hamn som gav upphov till en stad. Stockholm växte fram som en hamn och handelsplats för 750 år sedan. Genom seklerna har sjöfarten på Stockholm haft en avgörande betydelse, inte bara för Stockholm och den närmast omgivande regionen, utan även för hela landets ekonomi.