Arkeologiska rapporter_old

Här kan du söka efter information om rapporter som handlar om arkeologiska utgrävningar och andra arkeologiska uppdrag i hela länet. Rapportdatabasen är samanställd av Stockholms läns museum. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har betalat arbetet. Har du frågor kontakta Lars Andersson, arkeolog på Stockholms läns museum.

Här på första sidan listas alla rapporter. Till höger kan man söka antingen på kommun eller år.

Ingen uppdatering har skett under senare år så kontrollera också hos respektive arkeologiska företag/institution.

De flesta nyare rapporter finns numera i 
SAMLA - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv."Skallerbol", Altuna
"Åkarpelles tomt"
-
-
-
-
-
-
-
-
1600-1700-talsgravar i ovigd jord vid Flinkmossevägen
Agrara lämningar och en stensättning vid Lilla Sylta.
Allmänhetens besök på och attityder till några fornminnesplatser.
Alsnu Kungsgård. Forskningsprojektet Hovgården
Alternativ förslag för SJs nya bansträckning
Aludden och Sigtunastiftelsen
Ang restaurering av fornlämning 105, anläggning 60, Sollentuna sn och kn.
Ang. "nyupptäckt" boplats Up. Husby-Ärlinghundra sn, Älgesta by/Mellangården
Ang. Männö fornborg
Angarnssjöprojektet
Angående antikvarisk kontroll..
Angående besiktning av fyndplats i Österåkers sn, Uppland
Angående provundersökning norr om Vallentuna kyrka
Angående specialkartering av fornlämning, raä.nr 18, Österåkers socken och kommun, Uppland.
Ankarsmedjan
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll fornlämning 25
Antikvarisk kontroll intill fornlämning 11
Antikvarisk kontroll invid fornlämning 32
Antikvarisk kontroll vid återställningsarbeten
Antikvarisk kontroll, Ekebyhov, Ekerö sn, Uppland
Antikvarisk kontroll. Hovgården 4:1 m fl. Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland
Antikvarisk kontroll. Uppland, Skå socken, Rtoxhammar 8:1, RAÄ 28
Antikvarisk övervakning invid fornlämning 21a
Antivarisk kontroll invid fornlämning 33
Antuna
Antuna
Antuna. Arlandabanan
APA reningsanläggning, Kättsta-Skälmossen
Arkeologi i Arlanda stad - boplats från äldre järnålder
Arkeologi i Arlanda stad - gränsröse, torp och terrasseringar
Arkeologi i Arlandastad - gravar och boplats
Arkeologi i Arlandastad - gravfält från folkvandringstid
Arkeologi i Arlandastad - gravfält, boplats och stensträngar
Arkeologi i Arlandastad - härdar, slagplats och kulthus (?).
Arkeologi i Arlandastad - järnåldershus och stenåldersskärvor
Arkeologi i Arlandastad - stensträngssystem och boplats
Arkeologi i Arlandastad - stensättningar och resta stenar
Arkeologisk efterundersökning
Arkeologisk förstudie av Norrbro
Arkeologisk förstudie Haninge kommun
Arkeologisk förstudie Stenhamra
Arkeologisk förstudie till Översiktsplan 97
Arkeologisk förstudie vid Mölnbo
Arkeologisk förstudie, Östra Ekerö
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning av RAÄ 28a och 32 inom fastigheten Söderby 3:1, Lovö sn, Ekerö kommun, Uppland.
Arkeologisk förundersökning av stensträngssystem Raä 108, Fresta socken, Upplands Väsby kommun, Uppland.
Arkeologisk förundersökning Högtorp
Arkeologisk förundersökning inför uppförandet av Hus IV på Gunnes gård, Smedby.
Arkeologisk förundersökning och undersökning, Västanberga bytomt
Arkeologisk förundersökning vid Glasberga
Arkeologisk förundersökning vid Lilla Tyresö
Arkeologisk förundersökning vid Tuna backar
Arkeologisk förundersökning vid Täby kyrka
Arkeologisk förundersökning, Bogesund delområde VI
Arkeologisk förundersökning, fornlämning RAÄ 49, Uppveda, Vätö socken, Uppland. Rapport.
Arkeologisk förundersökning, fornlämning RAÄ 49, Uppveda, Vätö socken, Uppland. Rapport.
Arkeologisk förundersökning, Gravar från Runby.
Arkeologisk förundersökning, Uppland, Ed socken, Antuna 4:5, Fornlämning 66.
Arkeologisk förundersökning, Uppland, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Sanda.
Arkeologisk förundersökning, Uppland, S:t Olofs socken, Garnsviken, Pilsbo och Norrtil
Arkeologisk förundersökning, Uppland, Österåker, Runö By 7:112, Fornlämning 246
Arkeologisk förundersökning, Åkersberga golfbana
Arkeologisk förundersökning. Helgö. Avloppsdragning vid Husgrupp 1
Arkeologisk förundersökning. Västergården-Lurudden
Arkeologisk kontroll vid Lövsättra
Arkeologisk kontroll vid Sursta
Arkeologisk och kulturhistorisk förstudie inför exploatering av fastigheterna Riksten 11:1, 11:3 och 11:8 i Botkyrka socken, Botkyrka kommun
Arkeologisk prospekteringsanalys
Arkeologisk provgrävning i Tyresö slott
Arkeologisk provundersökning av osäker fornlämning, Raä 192, Jakobsberg, Järfälla socken och kommun, Uppland.
Arkeologisk provundersökning intill fornlämningarna 90, 158, 159
Arkeologisk schaktkontroll vid korsningen Gamla Enköpingsvägen - Viksjöleden, Järfälla kommun och socken
Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning form av provundersökning av äldre rättarplats
Arkeologisk undersökning 1969, Fornlämning 5
Arkeologisk undersökning 1970 Fornlämning 66 och 67, gravfält med senare bosättning
Arkeologisk undersökning 1971, 1973. Del av gravfält 135
Arkeologisk undersökning av förmodade fornlämningar nr 106 och 116
Arkeologisk undersökning i Glömsta
Arkeologisk undersökning Veda
Arkeologisk undersökning, Kvarteret S:ta Gertrud 3, stadsgårdar och gravar i Sigtuna ca 970 - 1100
Arkeologisk undersökning, Sorunda
Arkeologisk undersökning, Uppland, Österåker socken, Översättra, Fornlämning 474.
Arkeologisk undersökning. Södermanland. Botkyrka socken. Vretagård. Fornlämning 53.
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning av planerad golfbana vid Nibble gård, Hammarby sn, Upplands_Väsby kommun, Etapp 1
Arkeologisk utredning av planområdet Loviseberg
Arkeologisk utredning Bällstaberg
Arkeologisk utredning del av Barkaby flygfält
Arkeologisk utredning etapp 1, E20, Läggesta - Nykvarn
Arkeologisk utredning etapp 1, Gladö industriområde
Arkeologisk utredning Etapp 1. Ekerö golf. Prästgården m fl, Ekerö socken och kommun, Uppland
Arkeologisk utredning Etapp 1. Stavsund-Helgö. Jordkabeldragning, Uppland, Ekerö socken, Uppland
Arkeologisk utredning Etapp 2 Uppland, Östra Ryds socken, Bogesund 1:1 m fl
Arkeologisk Utredning Etapp 2, Nynäsbanan, Västerhaninge - Älvsjö
arkeologisk utredning etapp 2, Uppland, Fresta socken, Ekeby.
Arkeologisk utredning Etapp 2. Stavsund-Helgö, Ekerö socken och kommun, Uppland
Arkeologisk utredning etapp II, Väg 259.
Arkeologisk utredning Fågelsången
Arkeologisk utredning Fågelvik
Arkeologisk utredning i Skälby
Arkeologisk utredning i Täby kyrkby
Arkeologisk utredning Lappdal
Arkeologisk utredning Lindö
Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana
Arkeologisk utredning Mörby
Arkeologisk utredning och förundersökning vid Herresta
Arkeologisk utredning Odensala-Harg 5:8 Odensala socken, Sigtuna kommun Stockholms län Uppland
Arkeologisk utredning på Kullön
Arkeologisk utredning Svealandsbanan
Arkeologisk utredning vid Ekbacken
Arkeologisk utredning vid Farsta
Arkeologisk utredning vid gamla vägen, Bollstanäs.
Arkeologisk utredning vid Karby
Arkeologisk utredning vid Söderby
Arkeologisk utredning vid Tungelsta
Arkeologisk utredning vid Tånglöt
Arkeologisk utredning vid Välsta och Mulsta
Arkeologisk utredning vid Välsta och Mulsta
Arkeologisk utredning vid Åkersbro
Arkeologisk utredning, Arlanda flygplats, Tredje landningsbanan
Arkeologisk utredning, Botkyrkaleden, Masmo - Flemingsberg
Arkeologisk utredning, Bällstaberg
Arkeologisk utredning, Bällstaleden
Arkeologisk utredning, etapp 1
Arkeologisk utredning, Etapp 1, Uppland, Vallentuna socken, Huvudvattenledning, Upplands-Väsby - Vallentuna, Del 2.
Arkeologisk utredning, etapp 1.
Arkeologisk utredning, etapp 2
Arkeologisk utredning, etapp 2.
Arkeologisk utredning, förundersökning
Arkeologisk utredning, förundersökning
arkeologisk utredning, förundersökning
Arkeologisk utredning, förundersökning
Arkeologisk utredning, förundersökning
Arkeologisk utredning, förundersökning
Arkeologisk utredning, förundersökning
Arkeologisk utredning, Gladö industriområde
Arkeologisk utredning, Mälarbanan, delen Bålsta station - Kungsängen
Arkeologisk utredning, Rosersbergs industriområde.
Arkeologisk utredning, Säby gård
Arkeologisk utredning, Södra Södertörn
Arkeologisk utredning, Uppland, Fresta sn, Upplands-Väsby kn, Ekeby
Arkeologisk utredning, Upplands-Väsby - Akalla, fjärrvärmeledning
Arkeologisk utredning, Upplands-Väsby - Akalla, fjärrvärmeledning, komplettering
Arkeologisk utredning, Utvidgning av Åkersberga Golfbana
Arkeologisk utredning, Väg E4, Haga Norra - Kista trafikplats
Arkeologisk utredning, Vätö, telekabel
Arkeologisk utredning, Älby
Arkeologisk utredning. Etapp 1
Arkeologisk utredning. Etapp 1
Arkeologisk utredning. Etapp 1.
Arkeologisk utredning. Etapp 1.
Arkeologisk utredning. Etapp 1. Uppland, Skå sn, Ekerö kommun, Berga 5:1, 2:5, Mörby 1:4, 2:1, Skå-Edeby 4:1
Arkeologisk utredning. Etapp 2
Arkeologisk utredning. Etapp 2
Arkeologisk utredning. Etapp 2
Arkeologisk utredning. Etapp 2 Uppland, Skå sn, Ekerö kommun, Berga 5:1 m fl, Fornlämning 79-87
Arkeologisk utredning. Etapp 2.
Arkeologisk utredning. Etapp 2. Huvudvattenledning. Upplands-Väsby - Vallentuna. Del 1
Arkeologisk utredning. Etapp 2. Södermanland, Grödinge socken, Stora Malmtorp, Vårsta 1:40
Arkeologisk utredning. Skytteholm. Golfbana. Skytteholm 1:2, Ekerö socken och kommun, Uppland
Arkeologisk utredning. Uppland, Ekerö sn och kommun, Gällstaö 1:1
Arkeologisk utredning. Uppland, Ekerö sn och kommun, Väg mellan Brygga och Jungfrusund, RAÄ 196 och 197
Arkeologisk utredning. Uttringe.
Arkeologiska förundersökningar inom Vallentuna Åby 1:99 m.fl. Vallentuna socken, Uppland
Arkeologiska förundersökningar, Arlandabanan
Arkeologiska förundersökningar, Arningeleden
Arkeologiska undersökningar på Stockholms slott Del 1. Inre borggården
Arkeologiska undersökningar på Stockholms slott Del 2. Slottets källare
Arkeologiska undersökningar vid kriminalvårdsanstalten Hall.
Arkeologiska undersökningar vid Rösaring
Arkeologiska utredningar i Vallentuna, arkeologisk utredning vid Björkby och för Hagaskolan, Vallentuna socken och kommun, Uppland.
Arkivstudier beträffande fornlämningar som kan komma att beröras av nya stambanan mellan Tullinge och Södertälje Syd
Arlanda stad, fjärde stadsdelen
Arlandabanan
Arlandabanan, norra delen, Rosersberg - Arlanda - Knivsta
Arlandabanan, norra delen, Rosersberg - Arlanda - Knivsta
Arlandabanan, Ulriksdal - Rosersberg, Uppland
Arlandastad Golf
Arlandastad, fjärde stadsdelen
Arninge 4:6, RAÄ 327
Arninge fliskraftverk
Arninge, Hägerneholm
Arningeleden
Arningeleden
Atlas 7
Atlas 8, Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103
Avgränsning av boplatser vid väg 225
Avgränsning av gravfält vid Arninge
Avgränsning vid Björktorpsboplatsen
Bagare by och Turebergs gård
Bagare By och Turebergs gård
Balingsnäs
Bebyggelse och grav vid Knista Hammare
Bebyggelselämningar från 1600-talet i Zettersténska parken
Bebyggelselämningar och en grav vid Skälby
Bebyggelselämningar vid Hällby. Svealandsbanan.
Beckomberga by
Beckomberga gravfält
Begravningar? - bentomma gravar, skålgropshäll och våtmark. Väg 225, sträckan Moraberg-Lövstalund
Bellmansgatan
Berga 3:8
Bergbacken 35
Bergtäkt vid Långåsen
Besiktning av förmodad grav söder om Salems kyrka
Besiktning av skelettfyndplats intill Ytterenhörna församlingshem
Beskrivning av skadad fornlämning på Brunnby gård
Besökt och återbesökt - stenålders- och bronsåldersboplats vid Myrstugeberget
Billby golfbana
Birger Jarls Torg och Wrangelska Backen
Bisslinge, Svartinge och Överby, Sollentuna kommun. Arkeologisk utredning
Björkeby Lilla 4:106
Björkhaga
Björnkällan - en senmesolitisk skärgårdslokal i södra Uppland
Björnö och Östhamra, arkeologisk utredning, etapp I, Frötuna sn, Uppland.
Blackvreten - en gropkeramisk boplats
Bogesund 1:1 m.fl.
Boplats från senmesolitikum och tidigneolitikum i Skrubba
Boplats med lämningar från senneolotikum till folkvandringstid vid Åslunda
Boplats och bytomt vid Karleby
Boplats och gravar vid Glasberga
Boplats och gravfält i Kvisslingby
Boplats och gravfält vid Åslunda
Boplats vid Mörby by
Boplats, yngre järnålder Del av fornlämning 164, Alby, Botkyrka sn, Södermanland
Boplatsen i Hagby
Boplatser i Nolingeområdet
Boplatser och agrara lämningar vid Arlanda
Boplatser och argara lämningar vid Arlanda
Boplatser och kvartsbrott vid Gladö bergtäkt
Boplatser vid Eriksberg
Boplatslager samt utkastlager från Karleby bytomt
Boplatsläge vid Nykvarn
Boplatslägen kring Södertälje
Boplatslägen och gravar från järnålder
Boplatslägen och gravar från järnålder
Boplatslägen och gravar från järnålder
Boplatslägen och gravar från järnålder
Boplatslämning vid Nyhammar
Boplatslämningar på Viby Gård
Boplatslämningar vid Ekebyskolan
Boplatslämningar vid Fittja. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 488 inom fastigheterna Fittja 2:12 & 2:15…
Boplatslämningar vid Knista Hammare
Boplatslämningar vid Malmtorp
Boplatslämningar vid Nedersta
Boplatslämningar vid Nykvarn
Boplatslämningar vid Segersby
Boplatslämningar vid Säby-Ström
Boplatslämningar vid Vallentuna kyrka
Boplatslämningar, hålvägar och en skärvstensvall i Igelsta
Boplatslämningar, stensrängar och hålvägar norr om Åhusby.
Borgen - Tullen
Botkyrka golfbana
Botkyrkaleden, Väg 259.
Brandalsund 1:1
Breddens trafikplats
Brista-Krogsta
Bro kyrka
Bronsålder i Älgesta
Bronsålder och äldre järnålder vid torpet Stenhagen
Bronsåldersboplatsen vid Hågelby
Bränninge 1:1
Busstationen
Byarna Igelsta, Lilla Skärvsta, Gärtuna och Karleby
Bytomt och boplats vid Kalvshälla
Bytomten vid Svartlinge
Båtfyndet vid södra Riddarholmshamnen
Bällstaberg.
Bällstalund
Carlsund
Centrala Norrtälje. Spår från vendeltid och historisk tid.
Centrala Vallentuna
Cepheus 16.
Dalarö kyrka
Danderyds kyrka
Danvikens hospital
Defuinsöö - Dävensö by och dess föregångare
Del av boplatsområde vid Åbytorp. Svealandsbanan.
Del av ett gravfält vid Toppklockan
Del av fornlämning 112, gravfält Segersby, Botkyrka sn, Södermanland
Del av fornlämning 128 Alby gård, Botkyrka sn, Södermanland
Del av fornlämning 226 gravfält, äldre järnålder Tullinge, Botkyrka sn Södermanland
Del av fornlämning 23, gravfält Smedby, Hammarby sn Uppland
Del av fornlämning 36, gravfält, äldre järnålder
Del av fornlämning 55 vikingatida gravfält Stav 10:5, Färentuna sn, Uppland
Del av fornlämning 58, gravfält, yngre järnålder
Del av fornlämning 96, gravfält, yngre jä å Gribbylund, Täby sn Uppland
Del av fornlämning 98. Gravfält, yngre järnålder
Del av gravfält 135 Hågelby, Botkyrka sn, Södermanland
Del av yngre järnåldersgravfält fornlämning 57, Lindhov, Botkyrka sn, Södermanland
Delar av ett boplatskomplex vid Åslunda, Arlandabanan
Delar av fastigheterna Jakobsberg18:1 och Säby 3:17
Delar av gravfält, yngre järnålder, och boplatsrester, fornlämning 21, Väsby, Vallentna sn, Uppland
Delundersökning av fornlämning 46
Delundersökning av järnåldersgravfält
Delundersökning av Raä 257
Delundersökning av två järnåldersgravfält vid Husaån
Delundersökning, fornlämning 96a, vägbank
Den rätta vägen? Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Arlandaförbindelsen E18 - E4
Den äldsta bebyggelsen i Lilla Sylta
Dokumentation av en stensträng i Grimsta
Dräneringsarbeten i kvarteret Taffeln
Dubbelspår Kallhäll - Kungsängen
Dyvinge Golfbana
Dyvinge gård
E18 genom forntiden i Husby-Sjuhundra
E18 genom forntiden i Skederid
E20 Läggesta-Nykvarn
E20 Läggesta-Nykvarn
E3 genom forntiden i Uppland
E3 genom forntiden i Uppland, del 2
E4 Kista-Häggvik
Edesta
Edsby
Efterundersökning av bortschaktad Vråboplats i Grödbylund
Efterundersökning av skattfyndplats vid Hårnacka, Estuna sn, Uppland
Efterundersökning i anslutning till nyupptäckt runsten Måby 2:7, Husby-Ärlinghundra sn, Uppland
Ekbacken
Ekeby 1:2, Vallentuna sn
Ekeby 2:154, Hammarbacken
Ekilla
Eldstäder och gravar i Roteberg, Sollentuna
Embryot 2 en senneolitisk boplats i Flemingsberg
Embryot 2, mesolitiska aktivitetsytor i Flemmingsberg
En av broarna i Broby. Broläggning och färdväg vid Broby Gård.
En boplats från bronsåldern i Nykvarn
En boplats från järnålder vid Husby i Österåker
En boplats och ett torp vid Maren
En bosättning från bronsålder och äldre järnålder på Roteberg
En bosättning från bronsålder och äldre järnålder på Roteberg
En bronsåldersboplats i Söderbydalen
En bronsåldersboplats vid Bornsjön
En bronsåldersboplats vid Moraån
En dubbelbegravning på Birka
En efterundersökning av skadade gravar vid Österby
En efterundersökning av skadade gravar vid Österby
En ensamliggande stensättning på moränkrön
En folkvandringstida boplats med palissad vid Haga Norra
En fosfatkartering vid Hagby
En förmodad stensättning vid Hagaberg
En grav i Bällsta
En grav i Kista
En gravundersökning i Sundby
En gropkeramisk boplats och ett gravfält från äldre järnålder
En gropkeramisk boplats och järnålderslämningar vid Lindskrog
En gropkeramisk boplats vid Lindskrog
En gård från folkvandringstid i Arninge
En husgrundsterrass på Ventholmen
En hällkista vid Alby
En hög och ett gravfält i Häggvik
En hög vid Vikvägen
En högliknande lämning i Gärtuna
En introduktion till det arkeologiska projektet Norrortsleden
En järnåldersboplats i Åshusby
En järnåldersgård i Lindsunda. Arlandabanan.
En järnåldershög vid Eriksberg i norra Botkyrka
En kvinna och ett barn från vikingatidens Smedby.
En kvinnograv från äldre vikingatid i Sanda
En landskapshistorisk studie av Gullringskärret
En mesolitisk boplats vid Jordbro industriområde
En mesolitisk boplsatsyta vid Kyrktorp
En neolitisk boplats vid Brollsta
En provundersökning av en stensträngslokal
En senmesolitisk boplats vid Sandsborg
En senneolitisk boplats i Östertälje
En senneolitisk boplats vid Gröndal, Arlanda flygplats, tredje landningsbanan
En skadad grav i Önsta
En skadad stensättning och ett möjligt kvartsbrott vid Svartlinge
En skärvstenshög i Järfälla
En skärvstenshög och en skålgrop i Jakobsberg
En stensträng i Ekeby
En stensträng i Fresta
En stensträng i Löttinge
En stensträng vid torpet Benstocken
En stensättning från yngre bronsålder i Bromma
En stensättning i Gribbylund
En stensättning i Täby kyrkby
En stensättning och boplatslämningar i Toppklockan
En stockbåt vid sjön Trehörningen
En stormansgård vid prästfjärden
En stormansgård vid Prästfjärden
En terrassering och nyupptäckta gravar i Gärtuna
En treudd i Erikssund
En vendeltida kvinnograv i Överenhörna
En viking från Söra
En vikingagrav på Stafsund
En vikingatida boplats vid Farsta
En vikingatida gravhög med trätråg i Glömstadalen.
En vikingatida stensättning i Vällsta
En vikingatida stockbåt från Riksten
En Vråboplats i Skräcklinge
En Vråboplats i Skäcklinge
En vägbank i Kungsängen
En väglämning vid Tomta
En äldre järnåldersmiljö vid Brista
Ene - en bronsåldersboplats med senneolitiskt inslag
Eneboda 1:1
Erik Dahlbergs skans vid Fittjanäset
Eriksberg, Botkyrka sn, Södermanland
Ett bostadskomplex från yngre brons- och järnålder vid Eriksbergs industriområde
Ett folkvandringstida grav på ett gravfält i Turinge.
Ett folkvandringstida gravfält kv Morkullan, Huddinge sn, Södermanland
Ett folkvandringstida gravfält vid Görla
Ett gravfält från folkvandringstid- vende tid i Veddesta
Ett gravfält från romersk järnålder vid Ådalen i Angarnsjöområdet
Ett gravfält från yngre järnålder vid Brakmarsvägen
Ett gravfält från yngre järnåldern
Ett gravfält från yngre romersk järnålder
Ett gravfält i Bällstalund
Ett gravfält i Kumla
Ett gravfält i Kungens kurva.
Ett gravfält i Vidbo
Ett gravfält vid Broby.
Ett gravfält vid Löttingekullen
Ett gravfält vid torslunda
Ett grophus vid Låssa kyrka
Ett härdområde i bosättningens utkant.
Ett järnåldersgravfält vid Rensättra
Ett kulturlager vid Coop Forum i Rotebro
Ett litet gravfält vid Litsby
Ett röse i Bällstaberg
Ett skärvstenslager med strimmig keramik i Vågsjö
Ett vikingatida gravfält
Ett vikingatida gravfält vid Kumla
Ett vikingatida gravfält vid vargmötet i Vallentuna
Ett vikingatida skelettfynd i Edsvägen Nedre Runby
Ett yngre järnåldersgravfält och boplatslämningar i Tibble vid Täby centrum
Ett äldre järnåldersgravfält med vapengravar och diagonalgrav vid Tyttinge
Evert taubes terrass
Finnby
Finnsta Gärde
Finsta ridanläggning.
Finsta. Ridanläggning.
Fjärrvärmeledning i Sollentuna
Fjärrvärmeledning till Hall
Flottiljområdet
Flygbränsleledning Brista - Arlanda flygplats
Folivandringstid i Tullinge
Folkvandringstid i tullinge
Folkvandringstida boplats vid Kyleberg
Fornl 39
Fornl. 27, Troxhammar 2:6, Skå sn, Uppland
Fornlämning 10, gravfält, Tomtberga. Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 102
Fornlämning 107, röse Kumla, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 108 boplatsrester från äldsta järnålder Segersby Botkyrka socken Södermanland
Fornlämning 108 boplatsrester från äldsta järnålder Segersby Botkyrka socken Södermanland
Fornlämning 108 mfl
Fornlämning 11 och gravfält 12 Hallunda, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 116, Bona 4:5, Helgö, Ekerö sn, Uppland
Fornlämning 116, gravfält Alby, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 117
Fornlämning 119, Gravfält, yngsta bronsålder-äldsta järnålder, Älvesta, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 120, gravfält. Folkvandringstid, Vendeltid. Älvesta, botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 122
Fornlämning 125 gravfält, järnålder, Tuna, Botkyrka sn Södermanland.
Fornlämning 136 del av gravfält…
Fornlämning 149
Fornlämning 15 a, delundersökning av gravfält, yngre vendeltid -äldre vikingatid
Fornlämning 160
Fornlämning 164
Fornlämning 174, röse, bronsålder Alby, Botkyrka sn Södermanland
Fornlämning 174:1, :2
Fornlämning 177 Gravfält-boplats Alby, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 178 Alby, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 18
Fornlämning 18 C
Fornlämning 200
Fornlämning 21 Kv Violen 6
Fornlämning 214
Fornlämning 22 och 23
Fornlämning 23
Fornlämning 23
Fornlämning 23 a, b och c. Yngre järnålder
Fornlämning 253
Fornlämning 25:3 och 199
Fornlämning 27, gravfält yngre järnålder
Fornlämning 270
Fornlämning 270 Kärsby, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 277
Fornlämning 280 förhistoriskt kvartsbrott?
Fornlämning 285
Fornlämning 285
Fornlämning 290, stensättningar, vikingatid, Vattenverket, Norsborg, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 300 m.fl.
Fornlämning 361. Ribby
Fornlämning 37
Fornlämning 371, Vretarna, Botkyrka socken, Södermanland, 1981
Fornlämning 38
Fornlämning 4 Kyrkbyn 3:1, Kungsängens sn, Uppland
Fornlämning 4, gravhög från vikingatid och spår av boplats.
Fornlämning 41
Fornlämning 41 stensättningar sen vikingatid
Fornlämning 44, gårdstomt
Fornlämning 469
Fornlämning 5, Stockby, Sånga sn, Uppland
Fornlämning 559
Fornlämning 5: del av gravfält samt nyupptäckta boplatslämningar
Fornlämning 6
Fornlämning 6 c
Fornlämning 6-7
Fornlämning 60, röse och stensättning, yngre jä å, Såsta-Valla, Täby köping, Uppland
Fornlämning 66 Gravfält, romersk järnålder-folkvandringstid Hallunda-Brunna, Botkyrka sn, Södermanland
fornlämning 742
Fornlämning 79
Fornlämning 83, gravfält och boplatsanläggningar, Fittja, Botkyrka sn, Södermanland.
Fornlämning 83, gravfält, vikingatid
Fornlämning 85, 86, 87 Skarpbrunna, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämning 94
Fornlämning 94
Fornlämning 99, stensättning. Fornlämning 100, sentida torpbebyggelse.
Fornlämning nr 13, två stensättningar
Fornlämning nr 38, 39 m fl vid Signhildsberg, Håtuna sn, Uppland
Fornlämning nr 5 + oreg husgrund
Fornlämning nr 60:3, medeltida bebyggelselämningar, Mörby
Fornlämning nr 85:1 och 85:2, väganläggning och "husgrund", vikingatid
Fornlämning nr 85:1, väganläggning, vikingatid
Fornlämningar i Lövsättra
Fornlämningar vid Lilla Bondgärden
Fornlämningarna 13 och 69
Fornlämningarna 179-181 grav och boplatsrester, bronsålder-äldre järnålder, sen tid Kumla 1:23, Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämningarna 18-20, rösen och stensättningar, bronsålder Kärsby och Hammarby Botkyrka sn, Södermanland
Fornlämningarna 30 och 117
Fornlämningarna 32-34
Fornlämningarna 46-47
Fornlämningarna 8, 8b, 9, 12 och 80
Fornlämningsområde 11
Fornlämningsområdet vid Vallatorp
Fornlämningsområdet vid Vallatorp
Fornminnesinventering av Norra Magelungen, Stockholm Stad, Brännkyrka sn.
Forntid och historisk tid i Ursvik. -Från boplats och gravfält till bytomter och torp vid Stora och Lilla Ursvik.
Forsfatkartering och provundersökning vid Troxhammar i Skå
Forskningsparken
Forskningsparken En mesolitisk boplats på norra Södertörn
Fosfatkartering av ett område med moiga jordar 0ch en skärvstenshög?
Fosfatkartering och flygfotodokumentation
Fosfatkartering och provundersökning av förmodade boplatslägen
Fosfatkartering på Korsnäsboplatsen
Fosfatkartering på Korsnäsboplatsen
Fosfatkarteringar i anslutning till Lindhovs gård och Skårdal
Fossil åkermark vid Bredden
Fresta-Smedby - del av en stensträng
Från bronsålder till medeltid vid Jursta ås
Från klostermark till hamnkvarter på 200 år. Vattugatan och kvarteret Svalan - ca 1440-1640
Från stenålder till 1800-tal i Uddra
Fållnäs arkeologiska undersökningar del 2
Färsna
Förbifart Norrtälje för väg 76
Förhistorisk boplats och torpet Stora Bondgärde
Förhistoriska boplatslämningar samt historiska bebyggelselämningar vid Hagby.
Förhistoriska boplatslämningar vid Ekebyhovs skola
Förhistoriska kulturlager, odlingsytor och skålgropar
Förhistoriska kulturlager, odlingsytor och skålgropar
Förhistoriska lämningar vid Tomta.
Förhistoriska och historiska bebyggelselämningar i Barkarby
Förlängning av Karlbergsvägen
Förromersk järnålder vid Bällstabergsvägen
Förundersökning
Förundersökning av gravfält 285 i Tullinge
Förundersökning intill Raä 192, Hammarskogen, Jacobsberg
Förundersökning intill Raä 241:5 vid Barkaby flygfält
Förundersökning med stensträngsinventering och fosfatkartering
Förundersökning och utredning i Sibble, Grödinge
Förundersökning vid Björkby
Förundersökning vid gravfält Raä 146, Älby 1:82, 1:93, Ekerö socken och kommun
Förundersökning vid Ormstavägen
Förundersökning vid Raä 295, Sollentuna socken.
Förundersökning, Uppland, Skå socken, Söderberga
Förändrad vägsträckning för Karlbergsvägen
Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka.
Gamla Norrbro
Gamla Uppsalavägen vid Haga Norra
Gila gravfält
Gillinge
Gladö bergtäkt
Gladö bergtäkt - stratigrafiska undersökningar
Gladö bergtäkt RAÄ 305
Gladö golf
Glasberga
Glasberga
Glia. Ett återställt gravfält
Gorrbacken
Gottholma
Granby
Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg
Gravar och bebyggelseutveckling i Arninge
Gravar och boplats vid Almvägen
Gravar och boplats vid Kalvshälla
Gravar och boplatslämningar vid Herresta
Gravar utmed Långhundraleden - delundersökning av några järnåldersgravfält
Gravar vid Björksättra Haningeleden
Gravarna vid Huddinge centrum - fragment av det förhistoriska Fullersta
Gravfält 115, Alby, Botkyrka Sn, Södermanland
Gravfält 76 Hallunda gård, Botkyrka sn, Södermanland
Gravfält 80 och 82 samt fornlämning 81, folkvandringstid, vikingatid Salgsta gård, Botkyrka sn Södermanland
Gravfält från folkvandringstid-vendeltid
Gravfält från sen vikingatid
Gravfält från vikingatiden
Gravfält från yngre järnålder
Gravfält från yngre järnålder
Gravfält från yngre järnåldern
Gravfält från äldre järnålder
Gravfält och boplats vid Tyttinge
Gravfält och boplatser från järnåldern samt medeltida verkstadsområde
Gravfält och boplatslämningar vid Veda
Gravfält och skålgropslokaler i Skarlunda
Gravfält vid lilla Sylta.
Gravfält, övergång bronsålder-järnålder samt vendeltid, fornlämning 187.
Gravfältet på Ullnatippen
Gravfältet RAÄ 228:4 vid Hagbylund
Gravfältet RAÄ 87, Lunda, Lovö sn, Up
Gravfältet RAÄ16 Söderby, Lovö sn, Uppland
Gravfältet V om Ullna gård.
Gravfältet vid Barkarby - ett bygdegravfält från äldre järnålder?
Gravfältet vid Carlslund - gravar från äldre järnålder och boplatslämningar från yngre bronsålder
Gravfältet vid Dragonbacken
Gravfältet vid Ekbacken
Gravfältet vid Ekebyhovs skola
Gravfältet vid Kalvshälla bytomt
Gribbylund
Gribbylund 6:3
Grimsta
Grimsta
Grimsta 100:4
Gropkeramisk boplats vid Återvall
Gropkeramisk lokal i sörmländsk ytterskärgård
Grödby tomter.
Guldet, Ett kvarter med medeltida kulturlager i Sigtuna
Gunnes gård
Gärtuna & Karleby
Görla trafikplats
Hagby
Hagby avfallsanläggning
Hagby Golfbana
Hagby golfbana
Hagbylund- Hagby
Haken 31
Hall 4:1
Hall 4:1
Hallen i Skrävsta
Hallstaviks golfbana
Hammarbacken
Haninge strand Årsta, redovisning av förekommande fornlämningar och äldre bebyggelselämningar
Haninge strand, Årsta, redovisning av förekommande fornlämningar och äldre bebyggelselämningar, etapp 2
Haningeleden 2, Gladö - Sundby
Haningeleden 4, etapp 2
Haningeleden, etapp 1
Hantverkaregatan - Danskes gränd, Zettersténska parken.
Harbacken
Hercules
Herresta bytomt
Hersbyborg
Historiska lämningar på Länna bytomt
Horn och Leijonhufvud. Två vapensköldar i sandsten
Hovgården 1:7
Huddinge Vårby Gravfält 135
Hus och gravar i Görla
Hus- och boplatslämningar vid Åvavägen
Husby 2:14, 2:15
Husby backe - en kungsgård
Husby Prästgård
Husby Prästgård
Hållsta - Finsta
Hålväg och stensättning vid Starrmossen
Häggvik 2:3
Häggviksleden
Häggviksleden
Hägnadslag i Fittja - den frodiga sandängen
Hägnadslag i Fittja -den frodiga strandängen.
Hällmålningen Nacka 140 är falsk och nutida
Häradsvägen
Härdområde, aktivitetsyta och skålgropslokal vid Gärtuna
Härnevi
Hästhagen i Igelsta
Högantorp
Högbytorps kretsloppsanläggning
Högmo - en mesolitisk boplats i Gladöområdet
Igelsta
Igelsta
Igelsta
Igelsta
Igelsta
Inventering av älvkvarnar vid Barkaby flygfält
Inventering av älvkvarnar vid Barkaby flygfält
Isättra - en tidigmedeltida bosättning i Skärgårdsstad
Jarlabankes bro
Jarlabankeättens gravplats vid Broby bro
Jordbro - Fors. Väg 73
Jordbro-Fors, Väg 73
Jordbrogravfältet
Jordbromalm - säl och vildsvinsjägare i Haninge
Jordkablar i Adelsö och Låssa socknar
Jordkablar i Adelsö och Låssa socknar
Jordkablar i Adelsö och Låssa socknar
Jordkablar i Färentuna, Hilleshög och Munsö socknar
Jordkablar i Färentuna, Hilleshög och Munsö socknar
Jordkablar i Färentuna, Hilleshög och Munsö socknar
Juno 18, Tyska kyrkan
Jursta
Jursta-Kvista, Bro sn Uppland
Jägare eller bonde? Boplatsen Åby koloniområde
Järntorget
Järnväg - järnålder i Flemingsberg.
Järnålder i Häggvik
Järnåldersbebyggelse längs med en vattenledning vid Rosersberg
Järnåldersbebyggelse vid Täby prästgård
Järnåldersgrav på Korsnäs
Järnåldersgravar i Nolinge
Järnåldersgravar utgrävda i Grimsta Upplands-Väsby
Järnåldersgravar vid Lissma.
Järnåldersgravar vid Åby
Järnåldersgravfältet vid Edsbacka
Järnåldersgravfältet vid Johannelundsvägen
Järnåldersgravfältet vid Mellanjärva gård. Fornlämning 18 i Solna.
Kallfors golfbana
Kalvshälla, delundersökning av gravfält och boplats
Kalvsvik - boplats vid viken, bakom berget
Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta.
Karby/Smedstugan
Karleby och Gärtuna
Kartering av fornlämning 170, torpgrund, Vännesta, Odensala socken, Uppland
Kartering och restaurering av gravfältet vid Ullna-tippen
Kastellholmen
Katarina kyrka. Västra korsarmen
Kindstugatan, Kåkbrinken, Själagårdsgatan, Skomakargatan och Tyska brinken
Kista trafikplats, projekt E18 Hjulsta - Ulriksdal
Klara kyrka, gravkorslänga 103
Klas Horns stenhus
Klippvägen - Olofsgatan, Sigtuna 1999
Klockarbord
Klockaren 4 2004
Knista by
Kockbacka
Kocktorp. Gård och gravfält från järnåldern samt historiska byggnadslämningar.
kol- och fosfatprov från Gottsunda fornborg, Österåker
Kompletterande arkeologisk förundersökning Norrortsleden
Kompletterande arkeologisk utredning. Skytteholm. Golfbana. Skytteholm 1:2, Ekerö socken och kommun, Uppland
Kompletterande utredning vid norrortsleden
Kontinuitet vid Karleby bytomt
Koppardosan 4 2004
Korsnäs - en gropkeramisk grav- och boplats på Södertörn
Kulla-Karby
Kulla-Lindholmen
Kulturhistorisk undersökning och fornminnesinventering 1975 inom Norvik-Kalvö industriområde
Kulturlager och kullerstenbeläggningar från första hälften av 1700-talet på Mälartorget
Kulturlager under ny tillfartsväg
Kulturlager vid Säby bytomt
Kulturlager, gravar och bebyggelse i Gärtuna
Kulturstigen i Birka
Kumla bytomt
Kumla Odensala sn
Kungens Kurva.
KV B4, B5, andra stadsdelen, Arlandastad.
Kv Guldet 11 Sigtuna 2003
Kv Professorn Sigtuna 2003
Kv Slaktaren 3 Sigtuna 2002
Kv Släpet
Kv Spinnrocken
Kv Vinglaset 28
Kv Vinstugan 4
Kv. Skrinet
Kvadratisk stensättning med sannolik skelettbegravning, utan bevarade ben
Kvarteren Eken och Macken
Kvarteret Medicinaren, Södertörns högskola.
Kvarteret Nunnan
Kvarteret Polstjärnan och Stortorget i Södertälje - arkeologiska undersökningar 1982-83
Kvarteret Pumpan nr 1
Kvarteret Ruletten 1 & 2
Kvarteret Skålpundet
Kvarteret sädesärlan, förundersökning i avgränsande syfte av Raä 168
Kvartsbearbetning och sälfångst i Riksten.
Kvartsbrott vid Norrskogen
Kvasten 8. Osteologisk analys av djurbensmaterialet.
Kvisslingby
Kvisslingby
Kvista bytomt
Kyrkbyn i Järfälla
Kyrkolunden och Trädgårdsmästaren
Källvägen/Grimsta 68:1-6
Körkegårdsudd - en sjömanskyrkogård på Sandhamn
Lappskon större 8
Lejonbackern
Lejondal
Lerfigurinen från Älgesta. En leksak från yngre bronsålder?
Lilla Gävsjö - en tidigneolitisk boplats i ytterskärgården Väg 264
Lilla Hersby
Lilla Karby
Lilla Karby. En forskningsundersökning av terrass inom RAÄ 57.
Lilla Nygatan
Lilla Sylta bytomt
Lilla Ullevi - från romersk järnålder till medeltid
Lillsanda - från bronsålder till tidig medeltid
Lindholmen - Arlanda, Optokabel
Lissma
Ljusterö golf
Lodsachska varvet
Långbro. RAÄ 61
Lämningar från stenålder till efterreformatorisk tid i centrala Vallentuna
Lämningar från äldre järnåldern i Ågesta.
Länna - nordvästra gårdsområdet
Löttinge
Löttinge 5:3, 5:5, 5:7
Löttingelund 3:2
Lövhamra
Malmvik- Lindö. Väg 261
Malmvik-Lindö. Väg 261
Malmvreten
Manfred Björkqvists Allé 2003
Mariatorget
Marinarkeologisk utredning vid Stäket och Svartviken
Marsta 3:5 - avgränsning av en boplats från yngre stenålder
Marsta 5:1
Medeltida bruk-återbruk av stensträng vid Toland
Medeltida kulturlager i Sigtuna, Stora gatan, kv Humlegården samt Prästgatan
Medeltida kulturlager i Sigtuna, Stora gatan, kv Humlegården samt Prästgatan
Medeltida stadsgårdar i kv Humlegården 3 och 13, Sigtuna 1998
Mellan gravfält och boplatser invid Tors backe
Mesolitikum och järnålder på södra Södertörn
Mesolitikum och senmedeltid vid Tullinge flygfält
Mesolitisk gryning vid Gladö.
Midsjö
Miljöstation vid AstraZeneca AB
Mindre undersökningar utmed väg E4
Mittblocksgrav och stensträng i Täby
Mittblocksröse från bronsåldern
Moderna museet och exercishuset
Mynttorget. En kulvert från 1700-talet.
Mälarbanan
Mälarbanan
Mälarbanan
Mälsta 1:20
Märsta 21:29
Mörby arbetsområde
Mörby arbetsområde - Boplats och agrarhistoriska lämningar
Mörby, Lillsanda.
Nabor i Norrsunda - bytomterna Valsta och Säby vid sjön Fysingen
Naturgasfält Mellansverige, Kalkugnen - Stockholm norr, Arkeologisk utredning, inventering och sökschakt 1990, Del 1
Nedersta, särskild utredning och forsfatkartering av planområde i Nedersta, Haninge kommun
Nedersta, sökschakttsundersökning av planområde i Nedersta, Haninge kommun
Neptunus större
Nibble 1:1 boplatslämningar från äldre järnålder
Nordrona övningsfält
Norra Enby
Norra Gribbylund
Norra Gribbylund
Norra Gribbylund
Norra Mystugan
Norra och Södra Benikebrinken samt Österlånggatan
Norrnäs
Norrortsleden
Norrortsleden - Konsekvensutredning för kulturmiljön, delen Täby kyrkby - Vågsjö
Norrortsleden - Sköldnora, Fornboda och Stora Alby
Norrortsleden moment 2
Norrortsleden, agrara lämningar - arbetsmoment 4
Norrortsleden, delsträckan Karby - Rosenkälla
Norrortsleden, objekt 101
Norrortsleden, Väsjön - Täby Kyrkby
Norrortsleden, Väsjön - Täby Kyrkby
Norrortsleden. Delsträckan Edsberg - Smedstorpet.
Norrtil vid Garnsviken - en forntida överfart till Sigtuna
Norrtälje - Vättershaga
Norrvatten huvudvattenledning
Norslunda
Nynäshamns infart och Norrviks trafikplats
Nytorgsgatan, Sandbacksgatan och Mäster Mikaels gata.
Nyupptäck fornlämning intill fornlämning 13
Några nyupptäckta gravar vid Åbygravfältet
Objekt 46 och 47
Objekt 46 och 47 vid Tullinge/Riksten
Odensala - Rolsta
Odensala - Rolsta
Odensala Harg
Odensala Prästgård och Odensala-Pasta
Odensala-Berga
Okvista 4. Särskild arkeologisk utredning inom Okvista 4 arbetsområde
Olhamra. Särskild arkeologisk utredning inom Olhamra 1:53 …
Omläggning av fjärrvärmeledning i Gärtuna
Optokabel längs Frestavägen och sträckan Haga-Estuna
Pan
Piparberget
Planerad bebyggelse vid Mörbylund
Planerad gång- och cyckelbana längs Norrviksvägen
Planerad sand- och grustäkt vid Löten
Planerad utvidgning av Igelstaverket
Planerat vägombygge vid Gillinge
Platåhuset RAÄ 101 i Fornsigtuna
Ploglandet - Bullandö
Pluto
PM ang. bortgrävd härd
Posthusgatan m fl
Provundersökning
Provundersökning 1971. Sjövreten, Grödinge sn, Södermanland.
Provundersökning 352, St Botvids kyrkogård
Provundersökning av förmodad stenåldersboplats
Provundersökning i anslutning till fornlämning 14
Provundersökning invid fornlämning 17, ett gravfält.
Provundersökning Vidbo
Provundersökning, fornlämning 42.
Prästgatan mellan Tyska brinken och Ankargränd
Prästgården 1:1
Pyramus 11
Pålar och skeppsvrak under Skeppsholmsbron
Pärlängsberget
Pärlängsberget
Pärlängsberget en kustboplats från övergången mellan senmesolitikum och tidigneolitikum
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport "Roslagens-Företagspark" Åkers-Runö, Österåkers socken, Uppland
Rapport angående påträffad stockbåt
Rapport delundersökning av fornl. 56 Hemmet, Lovö sn, Uppland
RAPPORT Fornl 21, Berga 1:1, 2:1 Grödinge sn Södermanland 1986
Rapport fornlämning 27
RAPPORT Fornlämningarna 394 och 480.
Rapport Glasberga Östertälje sn Södermanland 1989
Rapport Glömsta 1:444, Huddinge sn, Södermanland
RAPPORT Grödinge socken, Vårstaområdet, Södermanland 1989
Rapport Markim-Bergby 1:2
Rapport provundersökning, Uppland, Vallentuna, Åby 1:99 m.fl.
Rapport Rosenkälla-Roslagskulla "Röllingby-leden", väg 276
Rapport rörande besiktning av skelettfynd
Rapport rörande undersökningen av gravar på gravfältet vid Farsta, Gustavsberg
Rapport trefaldighetskällan
RAPPORT Tyttinge 1:1 Grödinge sn Södermanland 1987
Rapport undersökning av stensättning, fornlämning 109, Björkö, Adelsö sn, Uppland
Rapport Vada prästgård 1:1
Rapport över antikvarisk kontroll
Rapport över antikvarisk kontroll i kvarteret Faktoriet
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämningarna 74, 75, och 76 i Uppgården, V Ryds sn, Uppland
Rapport över arkeologisk undersökning på området vid Alsnö hus
Rapport över dokumentation av nyupptäckta skålgropar
Rapport över dokumentation av nyupptäckta skålgropar inom Raä 540
Rapport över dokumentation av skålgropsförekomst
Rapport över inventering av skålgropar inom ett område mellan Valla och Ösmo kyrka
Rapport över lagning av skadad fornlämning
Rapport över provundersökning i exploateringsområde kring fornlämningarna 106 och 190
Rapport över specialkartering av gravfält Raä nr 13 Smedby, Hammarby sn, Uppland
Rapport över specialkartering av gravfält Raä nr 16 Lännersta, Boo sn, Uppland
Rapport över undersökningen av fornlämning nr 99
Rapport över utförd kartering av stensträngssystem, fornlämning 108, Sanda 1:3, Odenslunda 1:29, Fresta sn, Upplands Väsby kn, Uppland.
Rapport över utförd schaktkontroll
Rapport, Arlandabanan - Rosersberg, Sollentuna socken m fl, Uppland, 1990
Rapport, Bostadsområdet Hammarbacken.
Rapport, delundersökning av RAÄ 115, hägnadsanläggning, Rävsta 1:14, Angarns socken, Uppland, 1985.
Rapport, Detaljplaneområdet vid Sanda gård, Upplands-Väsby kn, Fresta socken, Uppland, 1990.
Rapport, Ekhammar, Kungsängen sn, Uppland.
Rapport, Fornlämning 17, m m ,Täljö - Gottsunda, Österåkers socken, Uppland, 1990
Rapport, fornlämning 190, Nyborg 1:1, Upplands-Bro kommun, Håtuna socken, Uppland, 1990.
Rapport, Fornlämning 24 m.fl. Skällsta, Bro socken, Uppland, 1990.
Rapport, fornlämning 252 M FL, Österåker kyrka, Prästgården, Österåker socken, Uppland, 1990
Rapport, fornlämning 257, Skällsta, Upplands- Bro kommun, Bro socken, Uppland, 1990.
Rapport, Fornlämning 47, Haken 20
Rapport, Fornlämning 94, Viby
Rapport, fornlämning 97, Orkesta by 1:3, Orkesta socken, Vallentuna kommun, Uppland, 1990.
Rapport, Fältinventering av nya sträckningen för väg 257 delen Lissma - Jordbro
Rapport, Huvudvattenledning mellan Upplands-Väsby och Vallentuna, Hammarby socken, Uppland, 1990
Rapport, Roslagens företagspark, Åkers Runö, Husby vid Svinningevägen, Österåkers socken, Uppland, 1989
Rapport, Stäket, Kungsängen sn, Uppland.
Rapport. Arkeologisk utredning, förunderesökning Södermanland, Grödinge socken, tyttinge 1:1
RAPPORT. Byrsta 1:5, 2:5 och 4:5. Grödinge sn, Södermanland. 1975
Rapport. Dalarö kyrka
Rapport. Fl 20 och 37, stg 4079 resp Tureberg 29:33
Rapport. Fornl 14, 16, 22, 37 Kummelby
Rapport. Fornl 273, Häggvik 2:1
Rapport. Fornlämning 308, Viby gård
Rapport. KV Rouletten, Rotsunda
Rapport. Kv Vinrankan 4, Viby
RAPPORT. Snäckstavik 3:94, Grödinge sn, Södermanland.
Rapport. Strandvägen 2, Kv Taffeln 7
Rapport. Strömgatan, Norrtälje
Rapport. Viby gård
Rapport. Viby gård
Rapport. Vinlistan 10
Rastplats Nytorp
RAÄ 102. Ett schakt genom den gamla Lundagården, Lovö sn, Up
Raä 2 och 7
RAÄ 89, Söderby, Lovö sn, Up, En undersökt skärvstenshög
RAÄ 9 Ö, Söderby, Lovö sn, Up
RAÄ 92 Gränssten
Resning av runsten
Resning av runsten
Restaurering av skadade gravar
Restaurering av två fornborgar.
Ribby
Ribby
Ribby Haningekommun, utvärdering av den arkeologiska utredningen och riktlinjer för det fortsatta planarbetet
Ribby, arkeologisk kartläggning och fosfatkartering
Ribby, Haninge kommun, arkeologiskt sökschakt och provgropsgrävning
Ribby, Haninge kommun, program för arkeologisk undersökning av boplats nr III samt aktivitetsområde A inom planområdet Ribby, Västerhaninge, Haninge kommun
Ribby. Haninge kommun. Program för arkeologisk undersökning av boplats nr III samt aktivitetsområde A inom planområdet Ribby, Västerhaninge, Haninge kommun.
Riksantikvarieämbetet Rapport, Fornlämning nr 3, Ryssgraven
Riksten - en golfbana på Södertörn
Riksväg 73, Alternativ E
Rimbo-Tomta 7:1. Arkeolgisk utredning, steg 1 och 2.
Rolsta gård Märsta 2003
Romersk järnålder vid Ista
Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna…
Rosersberg 11:28 m.fl., Norrsunda sn, Uppland
Roslagsbanan sträckan Roslagsnäsby - Viggbyholm
Rotebro - Upplands Väsby. Väg E4, breddning
Rotsunda
Rotsunda gård
Rotsunda gård
Runstigen, Viby.
Runö by
Ryska smällen 1
Ryssugnar i Tjustvik
Rävsta
Röse och stensättning från bronsåldern
Röset Raä 15, Lunda, Lovö sn, Up - ett undersökt röse i krönläge samt ett schakt intill ett kvartsbrott vid Raä 16
Rössberga - boplats i fornborgens skugga
S:t Pers skola, Sigtuna, 1999
Salems kyrka
Sammanträffanden från romersk järnålder och vikingatid
Sanda gård, översiktlig fosfatkartering och arkeologisk kartering av framtida planområde
Sanda ängar - en ny boplats i Frestas stensträngslandskap
Sandagipen, särskild arkeologisk undersökning
Sandborg
Santa Rara täppan
Schaktkontroll 1973 intill Runsa fornborg, Fornlämning 2, Runsa, Eds sn, Uppland.
Schaktkontroll och arkeologisk undersökning inom fornlämning 133
Schaktkontroll vid ett gravfält i Skälby
Schaktkontroll vid Tjusta
Schaktkontroll vid Tureberg
Schaktkontroll vid Väddö kanal
Schaktningsövervakning
Schaktningsövervakning
Schaktningsövervakning vid borttagandet av fornlämningarna 61 och 372
Schaktövervakning i samband med uppförandet av ett grophus på "Gunnes gård" i Upplands Väsby
Schaktövervakning och undersökning
Schaktövervakning vid Flottiljområdet
Schaktövervakning vid Flottiljområdet.
Schaktövervakning vid kvarnen i Järfälla
Schaktövervakning vid RAÄ 128
Seneby
Sentida husgrunder i Odenslund
Sigtuna Prästgården 2004
Sigtuna StadsGIS
SJ södra stambanan sträckningen Flemingsberg - Järna
SJ södra stambanan sträckningen Flemingsberg - Järna
Sjurån - en grav- och kultplats från bronsåldern
Sjöudden
Skadade gravar på ett gravfält av äldre järnålderstyp
Skadade gravar vid Stora Säby gård
Skallfynd i Karls kyrkoruin
Skarplöt och Nedersta
Skarplöt. Arkeologisk särskild utredning i Skarplöt, Västerhaninge, med arkeologisk kartering, fosfatkartering ochsökschaktsgrävning.
Skeppsbron. Ett arkeologiskt tvärsnitt genom stormaktstidens Stockholm
Skeppsholmen
Skifferspetsar och kvartsavslag, Senmesolitikum på östra Södertörn
Skogs-Ekeby och Hammars Småbruk
Skrubba strandkyrkogård vid Skrubba allé
Skålgropar och agrara lämningar vid Berga
Skålgropar och boplatser vid Ribby
Skäcklinge, Botkyrka sn, Södermanland
Skälby i Sollentuna - bebyggelse och gravar under 2000 år
Smärre undersökningar i Södertälje 1982 - 1989
Snäckstavik
Specialinventering av Törnskogen
Spånga gravfält och boplats
Spår av högmedeltida aktivitet inom Kista bytomt
Spåren efter Draktornet. En arkeologisk undersökning i Stora Nygatan
SRV avloppsledning.
Stadsarkeologisk provundersökning
Stallbron/Slottskajen
Starrhammaren. Detaljkartering av RAÄ 370, fastigheten Lilla rickeby 6:44
Starrmossen. Långtidsparkeringsplats.
Stenen 12 och 13
Steninge Allé och Valstaleden, Sigtuna kommun, Uppland 2006
Stensträng och boplats i Östhamra.
Stensträng och gravlägen i Vilunda
Stensträngar i Kättsta
Stensträngar och andra lämningar vid Tomta.
Stensträngar och boplatslämningar i Märsta
Stensträngar och gravar vid Brunnby mosse
Stensträngar och odlingslämningar vid Hagbylund
Stensträngar vid Sanda ängar
Stensträngar, odling och boplatslämningar på RAÄ 91
Stensträngarna i Skogberga
Stensträngen Raä 284:4
Stensättning och gravfält från äldre järnålder
Stensättningar i kvarteret Vinkeln.
Stenålder i Bällstaberg.
Stenålder i Vidbynäs
Stenålder vid Masmobergets fot. Botkyrkaleden, Väg 259.
Stenålderns skärgårdsliv i Tullinge
Stenåldersboplats Fågelvik 1:313, Ingarö sn, Uppland
Stenåldersboplats och järnåldersgravfält vid Karleby
Stenåldersboplats och skärvstensvall vid Igelstaverket
Stenåldersboplats vid Häggsta
Stenåldersboplats vid Masmo.
Stenåldersboplatsen vid Brokvarn
Stickspår vid Brista
Stiftelsen Humlegården, kv Humlegården 3, Sigtuna 2004
Stockby
Stockbåt och spång i Kvarnsjön
Stockholms slott. Sydvästra delen.
Stora gråmunkegränd
Stora Malmtorp
Stora Torget
Stora Ursvik särskild arkeologisk utredning, etapp 2
Stora Ursvik, särskild arkeologisk utredning, etapp1
Stormalm, Vårsta
Stratigrafi och bebyggelselämningar i Stora gatan
Strömsviken
Stäket och Svartviken
Stäketvägen
Sursta Dragontorp
Svalsta. Grödingebanan.
Säby
Sälarnas följeslagare. Sökandet efter spår av tidig kolonisation i det mesolitiska havsbandet.
Särskild arkeologisk utredning Västerjärva
Särskild arkeologisk utredning, etapp 2, Kockbacka
Särskild arkeologisk utredning, Kockbacka.
Särskild arkeologisk utredning. Råbäcksvägen.
Särskild utredning, etapp 2 Gustavsberg, Charlottendal
Särskild utredning, Flemingsberg, Universitetsområdet och Forskningsparken
Söderby i Norrsunda
Söderbytorp
Södertil 2004
Södertil 2004
Södertil 2004
Södetörns högskola.
Södra bogårdsmuren vid Vidbo kyrka
Södra bogårdsmuren vid Vidbo Kyrka
Södra Duvberget
Södra Hedvigslund
Södra Hedvigslund i kommundelen Älta, Nacka kommun
Södra Hedvigslund i konmmundelen Älta, Nacka kommun
Södra Kragstalund
Södra Midgårds industriområde
Södra strand
Södra strand
Södra Stäket 1719 - timmarna som räddade Sverige
Taxinge glasbruk
Tegelugnar invid Litsby gamla tomt
Tempelvägen. Delundersökning av Åbygravfältet i Västerhaninge
Tempelvägen. Delundersökning av Åbygravfältet i Västerhaninge
Tennfatet 11
Terasseringar och agrara lämningari Färsna
Tidig järnåldersbebyggelse i centrala Täby
Tidig- och mellanneolitikum på Korsnäsboplatsen
Tidigmedeltida verkstadsbebyggelse vid Farsta gärde
Tidigneolitikum i Skäcklinge
Tidigneolitikum vid Åkersberga golfbana
Tidigneolitisk boplats i Skäcklinge
Timmermannen 29
Tingvalla i Valsta, Märsta
Tjusta
Tjusta
Tjusta
Toland. Delundersökning av ett stensträngssystem kring en järnåldersgård
Tollsta - en boplats från äldre järnålder
Tollsta och Rolsta, Odensala och Husby-Ärlinghundra sn, Uppland 2006
Tomtebodagravfältet
Tomtningar i utskärgården från yngre järnåldern
Toppklockan 8-12
Tors Backe - gravar och hus inom Bagare ägor
Tors backe - gravar och hus inom bagare ägor.
Trafikplats Ullna
Tre gravar från yngre järnålder på ett gravfält i Ösbyholm
Tre vikingatida gravar på Väddö.
Trindborgen - en senmedeltida armborstverkstad
Trofast och Täckeråker
Trollsta grustäkt
Trollsta grustäkt
Trollsta-Grödby
Träkvista 4:74, Ekerö sn, Ekerö kommun, Uppland
Tullportsgatan
Tuna backar
Tunaholm 2, Botkyrka sn, Södermanland, 1988
Tungelsta
Tungelsta Kyrka
Turingeån
Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet
Två delundersökningar vid Edsviken
Två fosfatkarteringar i Skå
Två gravar från äldre järnålder i Grödinge
Två gravfält från järnåldern
Två gravfält med boplatslämningar längs Mälarbanan mellan Bro och Bålsta
Två gravfält med boplatslämningar längs Mälarbanan mellan Bro och Bålsta
Två mesolitiska kustboplatser - Rovkärret och Hörntomten
Två möjliga boplatslägen vid Södra strand
Två röseliknande stensättningar, yngre bronsålder - äldsta järnålder
Två vikingatida gravar. Wermdö Golf & Country Club
Typhon 9
Tyresta by
Tysslinge 1:2
Tågserviceanläggning i anslutning till Arlandabanan.
Täby socken Kvarteret Linjalen
Ullna trafikplats
Ulvsunda Raä 22
Ulvsunda, Lillsjöparken.
Undersökning av härdgrop, utan Raä:nr, Björkö, Adelsö sn, Uppland
Uppland
Uppland, Odensala sn. Rickeby 6:9, Fornlämning 378
Uppland, Vada socken, Vallentuna kommun, Vada prästgård 1:1
Uppland, Österåker socken, Täljö-Gottsunda, Arkeologisk utredning 1990
Upplands Väsby - Urmula. E4
Upprätta-Lingsberg
Utbyggnad av Arlandastads golf
Utgrävningen på Helgeandsholmen. Fröanalysrapport.
Uthamra 2
Uthamra strand
Utredningar och förundersökning längs Tugelstavägen
Utvidgning av Väddö golfbana
VA-ledning vid Arlandastad
VA-ledningar mellan Södertäljevägen, väg 512 och väg 509 vid Mörby arbetsområde i Nykvarn
Vadaby - boplatslämningar från järnålder-medeltid
Valla, en boplats från förromersk järnålder-folkvandring
Valla. Bytomt och grav
Vallstanäs. Arlandabanan.
Valsta gravfält, arlandabanan
Vansta 5:2. Särskild arkeologisk utredning, etapp I och II
Vattenledning vid Almvägen
Vattenledning vid Rosersberg
Vattenledning. Eurostop-Arlanda.
Veda 1:1
Vetenskapsakademiens trädgård
Viby Gård
Viby Gård - livs- och vilorum
Viby kloster, stenkista, murrester
Vidbynäs och Värsta - från bete på strandängar till riter på bergen
Vigelsjöhöjden
Vigelsjöhöjden
Viggbyholm
Vik
Vik
Vikingatid i Gribbylund
Vikingatid i Årsta
Vikingatida bebyggelse på Svartlinge bytomt
Vikingatida gravar i Sanda
Vikingatida gravar vid Hedvigsdal i Solna
Vikingatida högar och en senmedeltida källare vid Karby
Vikingavägområdet
Vindfällen på den gropkeramiska boplatsen vid Återvall
Vistaberg
Vistabergs bytomt och intilliggande gravfält
Vretagård
Vårby Gård
Vårby gård
Väddö golfbana
Väg 225, delen vid Porthus
Väg 225, Moraberg - Lövstalund
Väg 73
Väg 73 - delen Älgviken-Fors
Väg 73, Jordbro - Fors, etapp 1
Väg E4
Väg E4/Bornsjön. Skyddsåtgärder
Vägen till stenåldern
Vägmiljöer i Glömstadalen, Botkyrkaleden.
Vägsträckning, begravningar samt båtsmanstorpet Stattute
Värsta Backe. Ett gravfält från järnåldern
Västanberga bytomt
Väster Arninge, Ett vikingatida skelettgravfält
Västerhaninge kyrka
Yngre järnåldersgravar i kvarteret Låset
Åby-Ribby
Åbygravfältet
Åbytorp
Årsta, fornlämningar och kulturlandskap
Åshusby
Återställande av Darsgärde fornborg
Återställande av skadad stensättning, fornlämning 33
Återställande av skadat gravfält i Täby
Återvall
Åtgärdsförslag inför återställande av Hamnbrinkens fornborg i Darsgärde
Älby
Älby 1:66, Ekerö sn, Uppland
Äldre broläggning under Bällstalundsvägen
Äldre järnåldersgravar i Viby
Äldre järnåldersgravar vid Fjälla
Äldre järnåldersgravar vid Stav
Äldre odling och kolning i Tyttinge och Gila. Grödingebanan
Äldre stenålder i Hanveden
Äldre vägbankar i Norrsunda
Älvkvarnsförekomster i Odensala
Älvsjöbanan, Västerhaninge - Älvsjö, Södermanland
Ölsta
Örby golfbana
Österleden. Vägsträckning över Saltsjön, Svindersviken och sickla kanal
Österleden. Vägsträckning överSaltsjön, Svindersviken och sickla kanal
Östhamra
Östra Barkaby, Arkeologisk särskild utredning, sammandrag med metodexempel
Östra barkarby. Särskild utredning
Östra Tingsbyn
Överkikaren 34.

Tillbaka