Databaser

Här kan du hitta olika museidatabaser och andra digitala samlingar som innehåller bilder, föremål och dokument från Stockholms stad och län. För ett ämnesindelat material se under rubriken "Länkar". Där hittar du tex flera kommunala bilddatabaser.