Fornvård

LD2000-0282
Betat gravfält.

Detta är en början till Stockholms läns fornvårdsdatabas. Den är under uppbyggnad av Stockholms läns museum och arbetet finansieras av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sök via karta eller listor, antingen A-Ö eller kommunvis. Eller använd sökformuläret.

Vi vill gärna ha hjälp med information om fornlämningarna är vårdade, om det finns skyltar och annat av intresse. Fyll gärna i formuläret som finns i anslutning till beskrivningarna.

Frågor och synpunkter till:
Annelie Kurttila, enhetschef Publik och Kunskap,
annelie.kurttila@stockholmslansmuseum.se 08-586 194 40