Kulturmiljöprogram

För nästan alla kommuner i länet togs kulturmiljöprogram fram under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Många av dessa gjordes av länsmuseet men även av andra konsulter och kommunerna själv. Dessa kulturmiljöprogram är både ett planeringsunderlag men också omfattande kunskapskällor till kommunernas historia.

Områdebeskrivningarna i dess kulturmiljöprogram presenteras på Stockholms läns museums gamla webbplats under rubriken faktabank/kulturmiljöer.

Nya kulturmiljöprogram
På senare år har behoven av bättre planeringsunderlag och en delvis förändrad syn på bevarevärdet i främst den lite yngre bebyggelsen gjort att många kommuner reviderat och utökat sina kulturmiljöprogarm.

Dessa presenteras ofta direkt på respektive kommuns webbplats. Här finns länkar:

Botkyrka, kulturmiljöprogram

Ekerö, kulturmiljöprogram

Nacka kommun, kulturmiljöprogram

Solna, kulturmiljöer

Södertälje, kulturmiljöer

Vallentuna kommun, kulturmijöprogram

Värmdö, kommunala kulturmiljöer

Saknar du något hör av dig till Ann-Sofie Nygren, Stockholms läns museum