Lista fornvård A-Ö/kommunvis

"Golfbanan", Spånga socken
Adelsö, Skansberget
Albykistan
Almarestäkets borg
Arkels tingstad (Runriket)
Assurs hög
Baggensstäket
Bergaholm
Björklunds hage, Bromma socken
Björkö
Blista
Brandalssund_480
Bromstens gård, Spånga socken
Bussenhus, Spånga socken
Dalkarlsbacken_361
Darsgärde fornborg
Edsbro masugn
Eggeby, Spånga socken
Ene ulläng
Eneby, Bromma socken
Flystaberget, Spånga socken
Fornsigtuna
Granbyristningen
Gudbygravfältet
Gustavsborg, Spånga socken
Gåseborg
Göta landsväg, Brännkyrka socken
Hagbyhällarna_326
Hallunda kulturstig_288
Hallunda kulturstig_289
Hammersta ruin_461
Helgö
Helgö fornlämningsområde
Hovgården, Adelsö
Husby, Spånga socken
Håga, Hansta, Spånga/Sollentuna socknar
Hässelbygravfältet, Spånga socken
Hörningsholm/Skansholmen/Pålsundet_82
Jarlabankes bro_502
Jordbrogravfältet
Karls kyrkoruin_405
Kredoland
Kung Agnes hög_260
Kungliga Djurgården_422
Kvarnbacksvägen, Bromma socken
Kvilanda_469
Långhundraleden: Vada sjökullar/Kvarnbacken/Brottby
Lövsta, Spånga socken
Lövstabadet, Spånga socken
Malmbygravfältet
Mörby slottsruin
Nordians hög
Norra Malma
Nyhagen_296
Nälsta hagväg, Spånga socken
Nälstavägen, Spånga socken
Piperska parken/Tivoliu_b202
Risbyle_323
Rissne skog, Spånga socken
Rotebro skans_258
Runsa
Rösaring
S:t Lars kyrkoruin
S:t Olofs kyrkoruin
S:t Pers kyrkoruin
Sikahällen
Skesta gamla bytomt och gravfält, Spånga socken
Skillinge golfbana_256
Skjutbanan, Spånga socken
Skrävsta_285
Skålhamravägen
Skårbyröset
Slagstaristningen (Hallunda kulturstig)
Solhem grav- och boplatsområde
Solhemsbackarna, Spånga socken
Stora skuggan, Norra Djurgården
Stora Väsby
Strandkyrkogården, Brännkyrka socken
Sundby gravfält och runhällar, Spånga socken
Sundby, Spånga socken
Säby gravfält
Säby gård_397
Söderby
Tors backe_257
Tuna borgruin_472
Ursviks kulturstig_440
Ursviks kulturstig_457
Ursviks kulturstig_458
Ursviks kulturstig_459
Vassakullen_291
Vetenskapsakademien, Stockholms stad
Vinterviken, Brännkyrka socken
Vårbygravfältet
Vårdkaseberget_301
Ålsten. Bromma socken
Årsta, Brännkyrka socken
Örstaristningen
Östbergahöjden, Brännkyrka socken