Riksintresse

Kårsta

Dalgångsbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet med socken-centrum, byar och några små herrgårdar.

Kommun: Vallentuna

Uttryck för riksintresset: Kyrkan från slutet av 1400-talet, skolhus från 1848 och 1915, boställen och annat som hör till ett sockencentrum, och den för trakten ovanligt stora Kårsta by med fem gårdar grupperade kring kyrkan samt flera mindre byar. Herrgårdarna Backa och Ekskogen, byggda vid mitten av 1800-talet. Det öppna odlingslandskapet med äldre vägnät och bygravfält som visar på en kontinuitet i bebyggelsen sedan förhistorisk tid.

Ingår: Järnvägssamhället Kårsta som vid början av 1900-talet växte upp kring Kårsta station vid Rimbobanan.

Källa: RAÄ 97