Riksintresse

Åkers kanal

Utgår på Riksantikvarieämbetets förslag.

Kommun: Österåker

Källa: RAÄ 97