Riksintresse

Ingarö

A) Herrgårdsmiljön Lämshaga som speglar ett säteri från den tidiga stormaktstiden. B) Ingarö sockencentrum med typisk skärgårdskyrka i trä från 1792, som skapades på initiativ av och bekostades av innehavarna till Beatelunds säteri och som visar på de stora herrgårdarnas betydelse för bygdens utveckling.

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: A) Lämshaga säteri med den karolinska huvudbyggnaden i sten från 1647, ekonomibyggnader, torp och det av godsdriften präglade odlingslandskapet. Gamla vägsträckningar. B) Ingarö sockencentrum med kyrka, prästgård, Ödmannska skolan och senare skolbyggnader.

Källa: RAÄ 97