Riksintresse

Beatelund

Herrgårdsmiljö som visar en karolinsk anläggning av mindre mått, med representativ herrgårdsbebyggelse och park, i det småbrutna landskapet i Stockholms innerskärgård

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Herrgårdsanläggningen från 1726, med ekonomi- och arbetarbebyggelse, kaj, båtbrygga och barockträdgård med kinesiskt lusthus från perioden 16-1900-tal samt omgivande marker med allé, ekbackar, öppna odlingsmarker och strandängar.

Källa: RAÄ 97