Riksintresse

Siggesta - Sund

Herrgårdslandskap med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som främst präglas av 1800-talets senare del och som visar på levnadsbetingelserna för mindre herrgårdar i Stockholms mellanskärgård.

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Järnåldersgravfält som kan knytas till de stora gårdarna. Säterierna Siggesta och Sund med huvudbyggnader från 1938 respektive 1877, tillhörande ekonomibyggnader, arbetarbostäder, underlydande torp och andra till verksamheten hörande anläggningar. Det av herrgårdsdriften präglade odlingslandskapet med för skärgården hög uppodlingsgrad, vilket i stort sett inte förändrats sedan tidigt 1900-tal.

Källa: RAÄ 97