Riksintresse

Bullerön - Långviksskär

Kust- och skärgårdsmiljö samt sommarnöjesmiljö som visar näringsfång och levnads-betingelser i ytterskärgården, med permanent bosättning baserad på jordbruk, jakt och fiske, och säsongsfiske. Miljön upptäcktes av och blev ett av de huvudsakliga motiven för konstnärer under 1800-talets slut och det tidiga 1900-talet.

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Permanenta bosättningar med välbevarad bebyggelse i starkt terränganpassad placering. Uppodlade och hävdade marker samt skogigare landskapspartier utan bebyggelse. Äldre vägsträckningar, bryggor och anläggningar för sjöfart och vattenkommunikationer. Bruno Liljefors jaktstuga på Bullerön. Hallskär, som ligger mellan Långviksskär och Bullerön, med lämningar efter ett viktigt säsongsfiskeläge.

Källa: RAÄ 97