Riksintresse

Djurhamn - Djurö kyrka

Skärgårdsmiljö, ett av mellanskärgårdens viktigaste centra, känt sedan medeltiden, och med skärgårdens äldsta bevarade kapell vid den enda inseglingsleden till Stockholm för större fartyg intill 1600-talets början.

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Planmönstret och den äldre bebyggelsen. Kyrkomiljön med Djurö kapell från 1680-talet och prästgården. Hamnanläggning och varv. Här låg uppsamlingsplatsen och basen för den svenska flottan till 1500-talet, men detta har inte efterlämnat några synliga spår.

Källa: RAÄ 97