Riksintresse

Uppeby - Nore

Kust- och skärgårdsmiljö med två skärgårdsbyar som visar på landhöjningens effekter för bebyggelsemönstret, den äldre Uppeby och Nore som uppstått vid mitten av 1800-talet genom att några gårdar från Uppeby flyttades ner till vattnet.

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Planmönster och bebyggelse i de två byarna, deras ägor samt vägen och obebyggda marker mellan dem. Hamnanläggningar i Nore.

Ingår: Spår efter kalkhanteringen vid Nore, sannolikt med medeltida anor, ett tidigt industriminne och en sällsynt näring i Stockholms skärgård. Kalkbrott, lämningar efter ugnar och andra anläggningar som hör till den industriella verksamheten.

Källa: RAÄ 97