Riksintresse

Sandhamn - Grönskär

Kommunikations- och sommarnöjesmiljö i ytterskärgården med skärgårdssamhället Sandhamn som sedan åtminstone 1700-talet varit lots- och tullstation och den yttersta samhällsutposten mot Östersjön. Kring sekelskiftet utvecklades Sandhamn till en populär kunglig sommarnöjesmiljö och ett centrum för segelsporten

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Sandhamns bebyggelsemönster med tätt sammanbyggd och oregelbunden bebyggelse i de äldre delarna vid hamnen, vilket speglar det ursprungliga skärgårdssamhällets ekonomiska grund och levnadsförhållanden - bl.a. tullhuset från 1752, värdshus och enkla stugor för lotsar, fiskarbefolkning och skeppare. Senare sommarnöjesmiljöns på- och tillbyggnader, verandor och snickarglädje, hotell och pensionat, stora sommarvillor och områden med sportstugor. Kungliga segelsällskapets klubbhus från 1896 och 1940-talets sportstugeområde i Troville. Fyr och fyrvaktarboställe från 1700-talet på Grönskär och fyren Korsö torn.

Källa: RAÄ 97