Riksintresse

Överby - Abborrkroken

Sommarnöjesmiljö med sportstugeområde från 1930- och 1940-talen som visar hur man började att i större skala bygga ut samlade områden med fritidsbebyggelse i Stockholms skärgård genom att köpa upp egendomar och stycka dem i tomter.

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Planmönster med vägar och tomter. Den första generationen mycket enkla sportstugor och den fortsatta utbyggnadens bebyggelse från senare delen av 1930-talet och 1940-talet. Rester av den ursprungliga byns, Överby, markanvändning, vägar, bryggor och bebyggelse.

Källa: RAÄ 97