Riksintresse

Grinda

Sommarnöjesmiljö av socialhistoriskt intresse med uthyrningsstugor uppförda på 1940- och 1970-talen av Stockholms stad för att ge "mindre bemedlade storstadsbor" möjlighet att komma ut i skärgården.

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Område med enkla och små fritidsstugor i tidstypiskt utförande, utplacerade på ett terränganpassat sätt i skogsbackarna. Spår av öns tidigare brukning i form av bebyggelse, öppen odlingsmark, obebyggda skogspartier, bryggor och enstaka äldre sommarvillor.

Källa: RAÄ 97