Riksintresse

Görväln

A) Farleds- och kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på vattnet och till lands alltsedan järnåldern. B) Herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-, 1700- och 1800-talen.

Kommun: Järfälla

Uttryck för riksintresset: A) Gåseborgs fornborg med vidstäckt utsikt och kraftiga, dubbla vallar och andra lämningar som berättar om traktens centrala betydelse under järnåldern. Knutpunkten mellan vatten- och landkommunikationerna med fyra generationer landsvägar allt ifrån landets äldsta statliga vägbygge 1665, samt järnvägssträckningar. B) De många herrgårdsanläggningarna och det av godsdriften präglade landskapet med storskaliga åkrar och alléer, bl.a. Görvälns gård och Sandviks gård. Odlingslandskapet med system av äldre vägar och jordbruksbebyggelse. (Miljön berör även Upplands-Bro kommun.)

Ingår: Henrikstorp med stora grundlämningar efter trolig avelsgård och vid "Bruket" tegel-ugnsruin samt sjökrogen "Kofsan".

Källa: RAÄ 97