Riksintresse

Adelsö - Björkö-Birka

Fornlämningsmiljö, med kungsgården och Alsnö hus på Adelsö, och på Björkö platsen för Sveriges första stadsbildning (Birka), som visar på östra Mälardalens centrala roll för det svenska riket under järnåldern och den tidiga medeltiden, den politiska och ekonomiska makten och regionens handelsutbyte med internationell räckvidd.

Kommun: Ekerö

Uttryck för riksintresset: På Adelsö Hovgårdskomplexet, som i storhögar, flera stora gravfält, stora husgrunds-terrasser, hamnanläggning, fornborgen och en runsten samt i 1100-talskyrkan och ruinen av Alsnö hus visar på järnålderns kungsgård och dess fortsättning under medeltiden. Den öppna jordbruksbygden, vägnätet med gamla anor och de två herrgårdarna Tofta och Hanmora. På Björkö, tvärs över sundet från Hovgårdskomplexet, det forna stads-området "Svarta jorden", rester av pålverk och hamnanläggningar, stadsvallen, tre stora gravfält, däribland "Hemlanden", Sveriges största gravfält med 1600 gravar, fornborgen på Borgberget samt det hävdade och som fornpark vårdade landskapet. Den visuella kontakten mellan riksintressets två delar.

Ingår: Ett komplex med bronsålderslämningar vid Grindby på Adelsö. På Björkö, Björkö by, ett Ansgarsmonument rest 1834 på Borgberget, och Ansgarskapellet som invigdes 1930 samt ett fornlämningsområde av bronsålderskaraktär på öns södra del.

Källa: RAÄ 97