Riksintresse

Ekerö

Herrgårdslandskap med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som präglas av 1600-talets säteribildningar och med förankring i medeltidens system av kungsgårdar.

Kommun: Ekerö

Uttryck för riksintresset: Storhögar, bla vid Husby, och järnåldersgravfält i anslutning till avhysta byar. Sju herrgårdar, bla Stafsund och Kersö, vilka är störst och som bäst bevarar sin 1600-talskaraktär. En komplex bebyggelsebild med omfattande ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torpbebyggelse. Omgivande parker och det av storgodsdriften präglade landskapet med alléer och stora sammanhängande åkermarker. Landsvägen på åsryggen och andra äldre vägsträckningar. Ekerö medeltida kyrka med den unika fruktträdsallén. Offerkastet "Fantans hög" som uttryck för folkliga föreställningar i det gamla bondesamhället.

Källa: RAÄ 97