Riksintresse

Helgö

Fornlämningsmiljö av vetenskapligt värde som speglar en tidig central handels- och hantverksplats med omfattande internationella kontakter och med blomstringsperiod 400-800 e. Kr. samt dess förutsättningar i form av en viktig vattenled.

Kommun: Ekerö

Uttryck för riksintresset: Åtta grupper om sammanlagt sextio husgrunder, flera gravfält samt en fornborg. Läget i nära kontakt med vattenleden.

Källa: RAÄ 97