Riksintresse

Stenhamra

Industrimiljö som i stenbrott, andra industrianläggningar och det samhälle detta gav upphov till visar hur ett välordnat industrisamhälle kunde organiseras och byggas upp vid 1800-talets slut. Industrin har sin förklaring i det stora behovet av gatsten i samband med utbyggnaden av Stockholms innerstad.

Kommun: Ekerö

Uttryck för riksintresset: Lämningar av det nära nog komplett och i ursprungligt skick bevarade stenhuggarsamhället och den verksamhet som pågick under perioden 1884 till 1937. Omfattande dagbrott och andra lämningar av den industriella verksamheten. Samhället med dess prägel av det sena 1800-talet i planering, arbetarkaserner med uthus, ingenjörsbostad med kontor och gemensamma anläggningar som konsumbutik och skola. Egnahems-bebyggelse från början av 1900-talet.

Källa: RAÄ 97