Riksintresse

Lovö

A) Kunglig slottsmiljö som huvudsakligen speglar 1600- och 1700-talen och de av kungligt markinnehav och närheten till slottet präglade Lovön och Lindön. B) Odlingslandskap med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet sedan bronsåldern.

Kommun: Ekerö

Uttryck för riksintresset: A) Drottningsholm slott, påbörjat på 1660-talet efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. och med till- och ombyggnader från 1700-talet. Parken med barockanläggning och engelsk park och en lång rad byggnader för olika ändamål, bl a teatern, bostadsflyglar, Kina lustslott, koppartält och Götiska tornet. Manufakturmiljön Kanton från 1700-talet och servicessamhället Malmen med slottets förvaltningsbyggnader och ett till stora delar självvuxet hantverkarsamhälle. Färjeläge och gästgiveri med anor sedan 1600-talet samt andra uttryck för rekreationsmiljön. Lovöns storskaliga jordbrukslandskap med karaktären av herrgårdslandskap, med stora åkrar, alléer och små herrgårdsanläggningar. Lovö medeltida sockenkyrka med huvudsaklig prägel av 1600- och 1700-talens ombyggnader. B) Resterna av två boplatser från yngre stenåldern, en komplex bronsåldersmiljö med gravar och flera boplatser samt många gårdsgravfält från järnåldern.

Ingår: Wallenberg-familjens Malmviks herrgård på Lindö samt familjens begravningsplats. Sommarvillor.

Källa: RAÄ 97