Riksintresse

Brandalsund

Farledsmiljö där det försvarsstrategiska läget vid inloppet till nuvarande Södertälje och Mälaren speglas av fornborgar, en medeltida borganläggning och Brandalsunds säteri med vidsträckta ägor.

Kommun: Botkyrka

Uttryck för riksintresset: En fornborg på farledens östra sida (ytterligare två finns på västra sidan). (Miljön berör även Södertälje kommun.)

Ingår: Näs by med tät bebyggelse av 1700-talskaraktär med bevarad bygata och omgivande odlings-landskap. Sportstugeområdet Getryggen från mellankrigstiden med ett hundratal små självbyggda stugor.

Källa: RAÄ 97