Riksintresse

Bornsjön

Herrgårdslandskap utmed Mälaren och runt Bornsjön och sjön Aspen, som präglas av ett sedan bronsåldern utvecklat jordbruk, kommunikationerna på vatten och till lands, den tidiga medeltidens sockenindelning och de stora herrgårdsanläggningarna.

Kommun: Salem

Uttryck för riksintresset: Stenåldersboplatser och komplexa bronsåldersmiljöer med bl.a. rösen och hällrist-ningar. Fornborgar och stora gravfält från järnåldern. Salems kyrka med äldsta delar från 1100-talet, samt tillhörande boställen och andra byggnader. Gamla vägsystem samt bryggor och hamnplatser som speglar kommunikationerna på vattnet. Det av storgodsdriften ända sedan förhistorisk tid präglade landskapet med en rad herrgårdsanläggningar med parker, alléer etc, bl.a. Bergsholm, Fågelsta, Ludvik, Skärby samt Vällinge med tidiga industriella verksamheter. Äldre lantlig bebyggelse. (Miljön berör även Botkyrka och Södertälje kommuner.)

Källa: RAÄ 97