Riksintresse

Österhaningebygden

Centralbygd i Österhaninge, med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, med storgods av medeltida ursprung, sockencentrum med medeltida kyrka och gamla byar.

Kommun: Haninge

Uttryck för riksintresset: Det rika fornlämningsbeståndet med stenåldersboplatser, bronsåldersgravar och många gravfält från järnåldern, bl.a. Jordbrogravfältet som är ett av landets största. Gamla vägsystem och kyrkomiljön med prästboställen och kyrkskolan. Årsta slott med grunderna till medeltidens fasta hus och kastell, det nuvarande slottet från 1650-talet samt Hässelby säteri. Ekonomibyggnader, torp och annan till godsen hörande bebyggelse. Parker, alléer och det av storgodsdriften präglade landskapet. Övergivna bytomter, bla Kapp-Ekeby, bevarade bymiljöer och utskiftade gårdar i den öppna odlingsbygden.

Källa: RAÄ 97