Riksintresse

Sandemar

Välbevarad slottsmiljö som i planläggning, arkitektur och trädgårdskonst speglar idealbilden av levnadsförhållandena för rikets ledande skikt under karolinsk tid och de ekonomiska förutsättningarna för detta.

Kommun: Haninge

Uttryck för riksintresset: Anläggningens uppbyggnad, själva slottet som troligen ritats av Nicodemus Tessin d.ä., och barockträdgården som ännu idag motsvarar den idealbild som lämnas i "Suecia antiqua et hodierna". Ekonomibyggnader, brygga, grindstuga, torp och anläggningar i övrigt som hör till godsdriften. Allén och det av storjordbruket präglade landskapet. Ägogränserna motsvarar än idag stormaktstidens godskomplex.

Källa: RAÄ 97